Alzheimercentrum Aktualita

Nový Zpravodaj z České Lípy

05.02 2021 | Česká Lípa

Přečtěte si náš nový Zpravodaj

Poslední měsíce roku 2020 nebyly takové, jaké bychom si jistě všichni přáli Vše bylo stále ještě poznamenané situací kolem nákazy Covid 19 se všemi zákonitými dopady i do našeho centra.

Nákaza se nevyhnula ani nám, ani našim blízkým a bohužel nás i někteří naši klienti v tomto období opustili. 

Přes všechna nutná opatření, měnící se situaci s povolením a vzápětí zakazováním

návštěv pro naše klienty jsme se se vším prali statečně. Komunikovali jsme s rodinami,

osobami blízkými i našimi klienty, kterým jsme se snažili trpělivě vše vysvětlovat. Byli jsme si

vědomi dlouhého odloučení klientů od rodin a známých. Proto jsme byli právoplatnými

partnery našim klientům, o čemž vypovídala jejich spokojenost. I v této zvláštní a těžké době

bylo naši snahou to, aby klienti nepoznali naši nervozitu, nepocítili tíhu situace kolem nich

a byli spokojeni u nás, v jejich novém domově, kde jsme se jim maximálně věnovali.

Přikládáme takový malý průřez pár aktivitami, kterými jsme se snažili zpestřit život

v centru, zabavit naše klienty, motivovat je k činnostem, které někdy v životě třeba ani

nedělali. Často byly aktivity nuceně omezovány jak místem, tak třeba dovoleným počtem

klientů na dané aktivitě. Přesto jsme stále dále žili, pracovali, starali se o naše klienty jak

nejlépe to bylo možné. Vstup do nového roku je vždy pro každého výzvou, plnou očekávání, nastavování si osobních cílů, předsevzetí. Pro nás všechny však existuje přání jediné, které je jistě pochopitelné a sdílené všemi, a to je ::„ se život vrátil zase tam, kde byl před dobou pandemie“

Dovolíme si vám všem na další stránce poděkovat za vaše pochopení, slova útěchy,

obdivu a nabídky pomoci Jen společně se dá zvládat prakticky cokoli a za podporu od vás

všech velice děkuji a moc si ji vážím.

Mgr. Jaroslava Biolková, ředitelka