Alzheimercentrum Aktualita

Obnovení návštěv od 17.srpna

11.08 2020 | Filipov

Vážené rodiny,

 i přes nepříznivou epidemiologickou situaci v některých regionech budete mít od 17. srpna opět možnost navštívit své blízké.

Jak se budou návštěvy realizovat?

-        Na webových stránkách našeho zařízení najdete nově vytvořený systém pro rezervaci termínu návštěvy (www.alzheimercentrum.cz/rezervace )

-        Zde vyplníte veškeré požadované údaje (v kolonce „vyberte kalendář“ je důležité uvést správnou stanici či patro)

-        Po vyplnění veškerých údajů klikněte na „odeslat rezervaci“; o přijetí požadavku budete informování e-mailem

-        Po schválení rezervace obdržíte e-mail potvrzující datum a čas návštěvy

-        V případě, že nemáte možnost online rezervace, kontaktujte prosím v pracovních dnech pondělí - pátek od 7:00 do 15:30 hod. sociální pracovnici tel. 774 774 015 nebo koordinátora návštěv tel. 774 774 719, oni Vám s rezervací pomohou.

-        Rezervaci návštěvy je nutno provést minimálně 24 hodin před její realizací. Lze rezervovat maximálně jednu hodinu denně. Návštěvy je možné rezervovat v čase od 9:00 do 17:00 hodin.

 Jak budou návštěvy probíhat?

·       Ke každému klientovi mohou přijít pouze dvě osoby + jedno dítě

·    ·       Před vstupem bude změřena tělesná teplota, provedena dezinfekce rukou, vyplněno čestné prohlášení, je nutná vlastní ochrana úst a nosu, kterou je nutné používat po celou dobu návštěvy. V případě, že tělesná teplota bude vyšší než 37,0°C, nebude návštěva umožněna. S ohledem na ochranu klientů musí návštěva probíhat bezkontaktně. Při nedodržování těchto opatření si poskytovatel vyhrazuje právo na neprodlené ukončení návštěvy.

· ·          Návštěvu je možné realizovat pouze ve venkovních prostorách zařízení k tomu určených. Není možné se volně pohybovat mimo vymezený prostor pro Vaši návštěvu. K dispozici bude personál, který Vám bude rád nápomocen

·   ·        Mezi cizími osobami musí být dodržovány odstupy min. 2 metry

·  ·         Po každé návštěvě bude personálem provedena dezinfekce ploch

Jsme si vědomi, že zmíněná opatření Vás budou v průběhu návštěvy limitovat, přesto Vás prosíme o vzájemnou toleranci a dodržování těchto pravidel. Při nerespektování jakýkoliv z uvedených bodů, s ohledem na náš společný cíl a tím je zdraví Vaše a Vašich blízkých, bychom byli nuceni Vaši návštěvu ukončit.

 Děkujeme Vám za spolupráci.

V případě jakýchkoliv dotazů jsme k dispozici.

 

S pozdravem

Jana Střihavková

Ředitelka zařízení