Děkujeme Výboru dobré vůle Olgy Havlové

24.11 2021 | Zlosyň

Alzheimercentrum Zlosyň obdrželo sponzorský dar od Výboru dobré vůle Olgy Havlové

Výbor dobré vůle Olgy Havlové podpořil projekt „Nechci se vztekat, nechci brečet, chci vědět, jak na to!“ Alzheimercentra Zlosyň částkou 80 tisíc korun.

„V době covidu, který byl pro všechny nesmírně psychicky náročný, jsme se začali více zabývat mezilidskými vztahy u nás v centru. Udělali jsme také proto i dotazníkové šetření mezi našimi zaměstnanci. Z něj vyplynulo, že hlavní příčinou možných konfliktních situací je právě chování kolegů. Každý totiž snáší stres a tlak pochopitelně jinak. Chtěli jsme, aby se klienti u nás cítili i ve chvílích izolace, samoty a dodržování přísných hygienický předpisů co nejlépe,“ vysvětluje projekt Alzheimercentra Zlosyň jeho ředitelka Ladislava Vlachová.

Samotný finanční příspěvek Výboru dobré vůle Olgy Havlové byl použit na to, jakým způsobem efektivně řešit možné konflikty mezi kolegy na pracovišti a jak zlepšit znalosti a schopnosti tak, aby ke sporům vůbec nedocházelo.

„Podpora Výboru dobré vůle Olgy Havlové nám velice pomohla. Všichni zaměstnanci si v průběhu workshopů uvědomili, že je vždy lepší chovat k sobě vzájemné sympatie, respektovat se a důvěřovat si. To je základ pyramidy mezilidských vztahů, na kterém se dá pak stavět dobré fungování týmu. O což se u nás v Alzheimercentru dlouhodobě snažíme. Vždy je lepší konfliktům předcházet, než je pak vyhrocené v napjaté situaci například covidu 19 řešit,“ popisuje přínos projektu „Nechci se vztekat, nechci brečet, chci vědět, jak na to!“ ředitelka Alzheimercentra Zlosyň Ladislava Vlachová.