Návštěvy od 1. července

25.06 2020 | Jihlava

V návaznosti na další uvolňování hygienicko-epidemiologických opatření, jsou od 1. července 2020 umožněny návštěvy bez nutnosti předchozí registrace přes rezervační systém na našich webových stránkách.

Nadále však zůstávají v platnosti níže uvedená pravidla. Prosíme o jejich respektování a velmi zodpovědný přístup v rámci návštěv v našem centru.

-        Ke každému klientovi mohou přijít pouze dvě osoby (pokud nebude předem domluveno jinak).

-        Nadále je nutná dezinfekce rukou po příchodu do objektu a vlastní ochrana úst a nosu (po celou dobu návštěvy).

-        Při vstupu do zařízení Vás žádáme o podepsání Čestného prohlášení, které najdete na stolku při vstupu do zařízení. Podepsané prohlášení, prosím, vhoďte do připravené schránky u vstupu. Bude Vám změřena také tělesná teplota.

-        Návštěvy budou probíhat pouze ve vymezených prostorách, při příznivém počasí preferujeme návštěvy realizovat ve venkovních prostorách.

Děkujeme Vám za dodržování doporučených opatření, jejichž cílem je chránit klienty centra  a budeme se těšit na další společná setkání.