Společně to zvládneme - děkujeme za podporu

23.04 2020 | Filipov

 

V posledních týdnech jsme přímo zahlcováni negativními zprávami, které se týkají epidemie koronaviru. V každém dni i situaci je proto dvojnásobně důležité najít si vlastní pozitivní okamžik či zprávičku o tom, co se stalo dobrého. Jak se rozjela lidská solidarita, soudržnost a ochota pomoci.

 

Děkuji všem, kteří nás podpořili při zajištění ochranných látkových roušek pro naše klienty a zaměstnance. Děkujeme MÚ Čáslav, Oblastní Charitě Kutná Hora, Restauraci u Pivovaru v Čáslavi, MŠ Vrdy a MŠ Běstvina, Obci Chotusice, Slevomatu, Ing. Zdeňce Nezmeškalové, rodině paní Dobešové, Rozenské, Pechové, Hradecké, Němcové a Pavlištové, MUDr. Zadražilové, paní Nechvílové, Peklová, Hnízdilové, Haně Mikušové, Jaroslavě Havelkové, panu Pavlu Hradeckému, panu Plecitému, paní Zuzaně Kafkové, rodině Brabcových, Andree Mackové, Anně Wojnarové, firmě Slavomír a Jiří Benešovi ze Souňova, Rodinnému centru Kopretina, Janě a Milošovi Teklovým, Šárce Hrouzkové, SOŠ a SOU řemesel v Kutné Hoře, rodinám Pelíškových a Niedrlových, Lucii z Prahy a všem švadlenkám, které se na šití podílely.

 

 

 

Velký díky patří panu Aleši Kernerovi, který pro nás nechal vyrobit ochranné štíty na 3D tiskárně. https://www.facebook.com/groups/Corona3DtiskKH/

 

 a taktéž Oblastnímu spolku ČČK Havlíčkův Brod http://www.oscck.cz/

 

 Kateřině Špalkové a Gabriele Březinové,  které pro naše centrum získaly velké množství antibakteriálních filtrů, díky kterým naši zaměstnanci zvládají 12 hodinové směny rouškách.

 

První novinová společnost a.s nám věnovala 200ks respirátorů třídy FFP2 https://www.pns.cz/  

 

Společnost STERIWUND spol. s r.o. nám věnovala rukavice a jednorázové chirurgické roušky http://www.zdravotnicky-material-steriwund.cz/

 

Děkuji rodině Bártlově za televizor a ovoce pro naše klienty. Paní Daniele Veselé za ovoce a sladkosti.

 

Děkuji všem bezejmenným, kteří nás podpořili a my ve shonu dění nezaregistrovali jejich jméno.

 

Děkuji všem mým skvělým kolegyním a kolegům napříč profesemi.

 

Děkuji rodinám našich klientů za projevy důvěry, kterou v nás a naše zařízení vložili.

 

DĚKUJI. Společně to zvládneme!!!

 

Jana Střihavková