Důležitá informace pro rodinné příslušníky

22.07 2020 | Jihlava

Vážené rodiny,

 jak jste již byli informováni, i přes všechna přísná bezpečnostní a hygienicko-epidemiologická opatření, se u jedné z našich klientek 20. července 2020 (během hospitalizace) potvrdila nákaza COVID-19.

Výsledky testování v Alzheimercentru Jihlava dnes prokázaly pozitivitu u 5 klientů a 4 zaměstnanců.

Krizový štáb Alzheimercentra Jihlava je od prvotních informací potvrzení nákazy v úzkém kontaktu s Krajskou hygienickou stanicí. Na základě výsledku jejich hygienicko-epidemiologického šetření přistupujeme k dalším provozním opatřením.

Další testování na přítomnost koronaviru u všech klientů i zaměstnanců proběhne v jihlavském centru ve čtvrtek 23. července 2020.

O vývoji situace v centru, stejně jako o případné změně zdravotního stavu Vašich blízkých, Vás budeme informovat.

 

Za Alzheimercentrum Jihlava, z.ú.

 

Mgr. Renata Horňáková

ředitelka zařízení

 

kontaktní osoby pro rodinné přílušníky:

778 494 010 Renata Horňáková, ředitelka zařízení

778 494 011 Pavlína Nestrojilová, vrchní sestra