Poděkování vždy potěší.

30.07 2021 | Zlosyň

Klientky a klienti našeho Alzheimercentra jsou pro nás vždy na prvním místě. Pěčujeme o ně s láskou.

Poděkování od rodin nás, ale vždy potěší u srdíčka. Moc děkujeme paní magistře Haně Langley s rodinou, která nám poslala krásný dopis:

 

Vážená paní ředitelko,

nedá mi to, abych se s vámi opět nepodělila o svou spokojenost. Na konci minulého roku jsem vám posílala děkovný dopis a to činím i teď. Věřím, že dobrých zpráv není nikdy dost, zejména v této době....

 

Chci opět poděkovat Vám i všem zaměstnancům Alzheimercentra za jejich obětavou práci pro naše blízké. Uvědomuji si, jak náročná práce to je. Mimochodem děkuji i za aktivity a akce, které pro klienty připravujete a vytváříte jim tím podnětné a příjemné prostředí.

 

Jmenovitě znovu děkuji paní Janě Holečkové, která pečuje o mou maminku paní Bohuslavu Karbanovou. Paní Jana se stala naší neochvějnou a nedocenitelnou oporou, máme k ní naprostou důvěru. Její péče o maminku je příkladná. Maminka je opečovaná, spokojená, usměvavá, klidná, v Alzheimercentru se jí líbí. Empatie paní Jany je pro mou maminku, ale i pro nás, její rodinu, blahodárně léčivá.

 

Velice děkuji také paní Barboře Zikmundové. Na její profesionalitu a ochotu, jdoucí nad rámec jejích povinností, se můžeme vždy zcela spolehnout.

 

Ještě jednou děkujeme i všem ostatním, nejmenovaným, za jejich péči, dobrou náladu, usměvavost, trpělivost a vlídnost, se kterou k mé mamince i k ostatním klientům přistupují.

 

S pozdravem,

 

Mgr. Hana Langley s rodinou