Alzheimercentrum Aktualita

Slavnostní otevření Alzheimercentra Ostrava

02.10 2019 | Ostrava

Máme za sebou slavnostní otevření našeho centra, které proběhlo 24.9.2019. Účast odborné i laické veřejnosti byla veliká a my jsme tímto poctěni. Rádi jsme vás provedli našim centrem, zodpověděli všechny otázky a pohostili vás rautem, kterou nachystala naše kuchyně. Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravách našeho velkého dne.