Alzheimercentrum Aktualita

Změna návštěvních dní od 21.9.

17.09 2020 | Česká Lípa

Vážené rodiny,

      s ohledem na nepříznivý vývoj epidemiologické situace od pondělí 21. září přistupujeme ke změně systému návštěv.

Návštěvní dny

 

pondělí, středa, pátek v čase od 9:00-11:00 a 13:00-16:00 hod.

neděle v čase od 10:00-11:00 a 13:00-16:00 hod.

 

     Návštěvy budou probíhat za přísných hygienicko-epidemiologických opatření a stále pouze za pomoci rezervačního systému. Jelikož prostor zahrady nelze oddělit tak, aby se nepotkávaly návštěvy s ostatními klienty centra, budou návštěvy realizovány tak, jak jsme zvyklí ve vymezeném prostoru v přízemí.

  

1)     Jak se návštěvy realizují?

a.  Na webových stránkách našeho zařízení najdete systém pro rezervaci termínu návštěvy (www.alzheimercentrum.cz/rezervace).

b.     Zde vyplníte veškeré požadované údaje.

c.      Po vyplnění veškerých údajů klikněte na „odeslat rezervaci“; o přijetí požadavku budete informování e-mailem.

d.     Po schválení rezervace obdržíte e-mail potvrzující datum a čas návštěvy. Bez potvrzené rezervace není možné Vaši návštěvu akceptovat.

e.    V případě, že nemáte možnost online rezervace, kontaktujte sociální pracovnici na uvedeném telefonním čísle nebo mailu uvedeném níže v tomto dopise.

f.      Rezervaci návštěvy je nutno provést minimálně 24 hodin před její realizací.

g.     Současně může probíhat pouze 1 návštěva u jednoho klienta.  

h.     Lze rezervovat maximálně jednu hodinu denně (doba návštěvy bude max. 40 minut) ve dnech:

pondělí, středa, pátek v čase od 9:00-11:00 a 13:00-16:00 hod.

neděle v čase od 10:00-11.00 a 13:00-16:00 hod.

i.       Pokud přijdete později, Vaše návštěva se tak automaticky neprodlužuje.

j.       Ukončení návštěvy musí být realizováno 20 min. před příchodem další návštěvy, protože koordinátor návštěv potřebuje čas na doprovod klienta ze společných prostor zpět do vnitřních prostor centra a také pro dezinfekci ploch v návštěvní místnosti. Následně také musí zajistit doprovod dalšího klienta na jeho plánovanou návštěvu.

 

2)     Jak návštěvy probíhají?

a.      Ke každému klientovi mohou přijít pouze dvě osoby + max. jedno dítě. Není možné, aby přišlo 5 osob, které se postupně střídají.

b.     Před vstupem Vám bude změřena tělesná teplota, provedete si důkladnou dezinfekci rukou, vyplníte čestné prohlášení. Jste povinni mít vlastní dostatečnou ochrana nosu a úst. Za dostatečnou se nepovažuje šála, šátek a podobně. K zakrytí nosu a úst musí být použita rouška či respirátor. Rouška musí být dostatečně velká, čistá a neznehodnocená.

c.      V případě, že Vaše tělesná teplota bude vyšší než 37,0°C nebo nebudete mít dostatečnou ochranu nosu a úst, nebude Vám Vaše návštěva umožněna.

d.     Ochrana nosu a úst je nutná po celou dobu návštěvy!!!

e.      Návštěvu je možné realizovat pouze ve vymezené místnosti k návštěvě určené. Není možné se volně pohybovat mimo prostor vymezený pro Vaši návštěvu, tzn. v pokojích klientů, v jídelnách apod. Pokud budete cokoliv potřebovat, máte na stole v návštěvní místnosti telefonní číslo na sesternu. Pro jistotu i zde uvedené (775 893 827) .

f.      Mezi cizími osobami musí být dodržovány odstupy min. 2 metry.

g.     Po každé návštěvě bude personálem provedena dezinfekce ploch.

 

     Prosíme Vás o předání všech informací i ostatním členům rodiny, o vzájemnou toleranci
a dodržování výše uvedeného.

 

     Jsme si vědomi, že všechna opatření a pokyny limitují Vás, klienty i nás, zaměstnance centra. Nicméně Vás tímto žádáme, o dodržování času jedné návštěvy 40 minut, byť v rezervačním systému je uvedeno 60 minut. Je dáno tím, že prostor návštěvy, ať už venku nebo uvnitř, je nutné dezinfikovat a připravit pro další návštěvu.

     Snažíme se Vám v maximální míře vyhovět, ale musíme být všichni obezřetní a zodpovědní, protože nejohroženější skupinou, v souvislosti s epidemií koronavirem, jsou senioři - naši klienti.

     Veškerá opatření děláme pro ochranu Vašich blízkých. Nákaza v centru by mohla mít fatální následky.

 

     Při nedodržování těchto opatření (rouška/respirátor – rozestup – dezinfekce rukou) si jako poskytovatel vyhrazujeme právo na neprodlené ukončení návštěvy v zájmu ochrany zdraví našich klientů.

 

     Bohužel se nevyhneme tomu, že již rezervované časy, které jsou mimo uvedenou nově nastavenou dobu, musely být smazány. Je nutné si proto provést rezervace znovu. V případě nejasností můžete kontaktovat sociální pracovnici na telefonním čísle 775 893 814, případně využít mailové kontakty na

·       sociální pracovnici ( socialni.ceskalipa@alzheimercentrum.cz )

·       vrchní sestru  ( vrchni.ceskalipa@alzheimercentrum.cz

·       ředitelku ( reditelka.ceskalipa@alzheimercentrum.cz ).

 

Budeme se snažit reagovat pružně.

 

Děkujeme za pochopení

 

                                                                                              Mgr.Jaroslava Biolková, DiS

                                                                                                        ředitelka centra