Obhájili jsme Vážku!

13.07 2021 | Jihlava

Alzheimercentrum Jihlava obhájilo Vážku, ocenění kvalitní péče o seniory s onemocněním Alzheimerovou chorobou či jiným typem demence

Certifikát Vážka® uděluje Česká alzheimerovská společnost provozovatelům zařízení, poskytujících kvalitní služby pro lidi s demencí. Kritéria tohoto ocenění jsou náročná a patří mezi ně úroveň poskytované péče a život klientů, kvalita a kultura stravování a volnočasové aktivity. Jedná se o nejvyšší ocenění, kterého lze v této oblasti dosáhnout.

Vážka® je udělována na základě výsledků auditu na dobu 2 let, poté je nutné auditem projít znovu.

Péče o pacienty s Alzheimerovou chorobou je náročná a v pokročilém stádiu demence se rodina obvykle neobejde bez kvalifikované pomoci.

Pro příbuzné, kteří již nezvládají péči o blízkého člena rodiny v domácím prostředí, je certifikát Vážka® zárukou, že péče, kterou zařízení poskytuje je prováděna v nevyšších standardech kvality.

Alzheimercentrum v Jihlavě ocenění úspěšně obhájilo. Jak probíhal audit, na co se v jeho průběhu auditoři zaměřují a jak si tohoto hodnocení váží, jsme si povídali se zástupci vedení jihlavského centra.

Jak pohlížíte na dočasnou platnost certifikátu a na jeho nutnost jej obnovovat minimálně každé 2 roky?  

První certifikát jsme získali již v roce 2016. Letos se nám ho podařilo obhájit již podruhé v řadě a jsme na to nesmírně pyšní. Na dvouletou periodu jsme tedy zvyklí. Obhájení certifikátu je pro nás vždy nejen důkazem toho, že systém námi poskytované komplexní péče je na vysoké úrovni, ale je také skvělou zpětnou vazbou pro to, co se nám oproti předchozím létům podařilo zlepšit a kde na sobě naopak můžeme ještě více zapracovat. Certifikát je pro nás tedy nejen známkou kvality naší péče, ale i velkou výzvou a motivací. A v tomto ohledu je dvouletá platnost certifikátu skvělá - ke zlepšení máme prostor.

Které oblasti péče získaly v rámci auditu Vážky® nejvyšší bodové hodnocení a co to pro vás znamená?

Nejvyššího bodového skóre jsme dosáhli u zdravotní oblasti, kde jsme získali krásnou stovku. Auditorky byly velmi mile překvapeny systémem sledování klientů a celkové zdravotnické péče, která mnohokrát vedla k výraznému zlepšení zdravotního stavu klienta po jeho přijetí k nám. Je to pro nás velká čest a uznání a také velmi milé překvapení. Na druhou stranu signál, že to, co děláme, děláme opravdu dobře, takže víme, že se toho budeme držet a v rámci možností naši snahu posouvat ještě dál.

Kde vnímali auditoři prostor ke zlepšení a jak se této příležitosti chopíte?

Vysoké hodnocení jsme měli ve všech kategoriích, nicméně, menší výtky se objevily u personální oblasti, kdy nám bylo doporučeno rozšíření řad pečovatelů. V současné době procházíme poměrně rozsáhlou náborovou akcí, do níž jsou zapojena i média, takže tohoto aspektu jsme si vědomi a věříme, že se situace brzy zlepší.

Komu je péče v Alzheimercentru poskytována?

Poskytujeme zde péči osobám s Alzheimerovou chorobou či jiným typem demence. Ačkoli na Alzheimerovu chorobu doposud neexistuje účinný lék, její průběh lze však léčbou v některých případech alespoň zpomalit. Alzheimerova choroba narušuje postupně části mozku a způsobuje pokles kognitivních funkcí (myšlení, paměť, úsudek, orientaci). Rychlost, kterou nemoc postupuje, se u každého klienta liší a nemocný má narůstající problémy s vyjadřováním, rozhodováním, nedokončováním myšlenek a je dezorientovaný. Proto zde máme odborně proškolený personál, který je nápomocen se vším, co již náš klient nezvládne bez pomoci. Velký důraz je dáván na aktivizační činnosti, které se opírají o individuální plán péče daného klienta. Bylo zjištěno, že Alzheimerova choroba sice narušuje paměť, ale na druhé straně může rozvíjet kreativitu. Osoby mnohdy začnou rozvíjet nějakou uměleckou činnost, kterou dříve nedělali. Nabízíme proto množství terapeutických činností jako je muzikoterapie, arteterapie, pohybové aktivity, ale i reminiscenční terapii, která se opírá o vzpomínky klienta.  Snažíme se o to, aby si schopnosti, které ještě klienti mají, dokázali udržet co nejdéle to bude možné.

Vámi praktikovaný koncept péče o klienty prezentujete jako unikátní. V čem je tedy jedinečný a jiný v porovnání s dalšími podobnými zařízeními?

Společnost Alzheimercentrum postavila péči na unikátním konceptu, který je jednotný pro všechna naše zařízení. Naše centrum poskytuje propojení zdravotních a sociálních služeb na nejvyšší možné úrovni, a to 24 hodin denně, po 7 dnů v týdnu, tedy nepřetržitě. Našim klientům vytváříme nový domov, kdy každodenní život prožíváme společně. Denní program je nastaven pro každého klienta individuálně a vychází z biografie klienta a jeho životního příběhu. Odborný personál, který je v denním kontaktu s klienty, využívá prvky terapií, které jsou vždy danému klientovi přínosné.

Která další zařízení sítě Alzheimercentra se mohou certifikátem Vážka pochlubit?

V naší síti mají Vážku tři zařízení: my zde v Jihlavě, Zlosyň a Loucký Mlýn.