Obnovení návštěv

04.12 2020 | Zábřeh

Vážení,

jak jsme již avizovali, nařízením vlády došlo k rozšíření výjimek ze zákazu návštěv.

Navštívit své blízké můžete opět od úterý 8. 12. 2020.

Z médií jste pravděpodobně zaznamenali, že možnost návštěv bude již od 5. 12. 2020.

Vzhledem ke složité agendě, která návštěvy provází, pozdní informovanosti ze strany ministerstev a také z důvodu, abychom zajistili veškeré pomůcky i administrativu, jsme schopni návštěvy uskutečnit až od úterý 8. 12. 2020.

 

Jak budou návštěvy v centru vypadat?

 

·       Návštěvy bude možné objednat pouze prostřednictvím rezervačního systému, který bude otevřen 5. 12. 2020 v 15.00 hod. www.alzheimercentrum.cz/rezervace

·       Termíny v rezervačním systému budou schvalovány v pracovní dny pondělí až pátek od 8:00 do 15:00. Pokud si zarezervujete návštěvu v pátek po tomto čase na daný víkend, návštěva nemůže být z provozních důvodů schválena.

·       Veškeré rezervace návštěv, které byly z minulých týdnů objednané, jsou zrušené.

·       Každá jednotlivá návštěva je na dobu 60 minut, avšak do této doby se započítává veškerá administrativní agenda, povinné testování rodinných příslušníků a následná dezinfekce prostor po ukončení návštěvy. To samotnou dobu návštěvy výrazně zkracuje.  

·       Na návštěvu k jednomu klientovi smí pouze 2 dospělé osoby. Co se týče návštěv dětí, zatím nemáme ze strany MZ žádné informace o tom, zda se děti musí testovat či nikoli, proto Vám tuto informaci ještě průběžně upřesníme.

·       Na návštěvu musíte přijít s respirátorem (minimálně FFP2). Prosíme Vás, respirátor vybalte z originálního obalu až těsně před návštěvou, při opakovaném použití ztrácí svoji účinnost.

·       Pokud jste prodělali Covid v uplynulých 90 dnech, musíte přinést písemné vyjádření lékaře o prodělaném onemocnění. My si uděláme kopii a nemusíte být testováni antigenními testy.

·       Pokud máte PCR test, který není starší než 48 hodin, musíte mít průkaz tohoto testování (minimálně SMS, kterou jsme povinni si vyfotografovat).

·       Pokud jste neprodělali Covid v uplynulých 90 dnech a nemáte PCR test ne starší než 48 hodin, musíte se před návštěvou podrobit antigennímu testování.

·       Před provedením antigenního testu budete podepisovat několik dokumentů (informovaný souhlas s provedením výkonu, čestné prohlášení a dokument k evidenci Vašich osobních údajů).

·       Abychom zkrátili administrativní činnost, byl přidán do rezervačního systému povinný údaj o tom, zda jste již onemocnění Covid prodělali, zda máte PCR stěr nebo zda Vás budeme testovat antigenními testy. Prosíme, vyberte při rezervaci jednu z těchto možností.

·       U Covid pozitivních klientů není návštěva možná vůbec (pouze s výjimkou terminálního stavu klienta).

·       Další opatření jako jsou dezinfekce rukou a měření tělesné teploty zůstávají nadále v platnosti.

·       Návštěvy nemohou být uskutečněny na pokoji klientů, pro návštěvy bude vyhrazen prostor.

·       Je možná pouze jedna návštěva za týden u jednoho klienta.

·       Pokud nebudou dodrženy výše uvedené body, vyhrazujeme si možnost návštěvu ukončit.

·       Co se týče propustek klientů do domácího prostředí, zatím nemáme žádné informace ze strany MPSV ani MZ. Prosíme Vás o trpělivost.

·       Omlouváme se, že informace zasíláme až v tento den, nicméně informace pro poskytovatele sociálních služeb se neustále vyvíjí a upřesňují. Pokud dojde k jakékoliv změně, budeme Vás e mailem informovat. Informace budou zveřejněny také na našich webových stránkách.

·       Pokud máte jakékoli dotazy, ozvěte se, prosím, v pracovní dny od 8:00 do 15:00. Rádi Vám dotazy zodpovíme.