Preventivní opatření

11.09 2020 | Zábřeh

Vážené rodiny

společnost Alzheimercentrum si je vědoma vývoje situace v souvislosti s šířením infekce způsobené koronavirem (nemoc COVID-19). Klienti našich zařízení jsou nejohroženější skupinou a všichni máme zájem je v maximální možné míře chránit.

Vývoj situace neustále monitorujeme, striktně na všech zařízeních dodržujeme veškerá platná mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví a komunikujeme se zástupci Krajských hygienických stanic napříč ČR.

Na případnou krizovou situaci související s potvrzením pozitivity jsme připraveni – máme dostatek ochranných pomůcek a proškolený personál pro případ zavedení bariérového systému péče.

Nadále platí registrační systém návštěv za dodržení předepsaných preventivních opatření, jakými jsou: návštěvy venku po dobu 60 minut (v případě vnitřních prostor probíhá návštěva ve vstupní hale a trvá 45 minut, vstup do jiných částí centra včetně toalet není povolen), 2 dospělé osoby a maximálně jedno dítě u 1 klienta, podpis čestného prohlášení, změření tělesné teploty, desinfekce rukou, rouška nebo respirátor po celou dobu. Návštěvy probíhají výhradně bezkontaktně.

Ve všech našich zařízeních Alzheimercentrum dodržujeme:

  • Zvýšenou ochranu klientů během pobytu mimo zařízení (vyšetření plánovaná a kontrolní), kdy jsou vybaveni respirátory třídy FFP2.
  • Intenzivní kontrolu celkového stavu klientů s důrazem na příznaky respiračního onemocnění a další, které by mohly souviset s nákazou COVID-19, včetně pravidelné kontroly tělesné teploty.
  • Důkladnou častější dezinfekci pokojů klientů i veškerých společných prostor a inkriminovaných míst certifikovanými desinfekčními prostředky.
  • Pravidelnou edukaci personálu s důrazem na mimořádná opatření, používání ochranných pomůcek, hygienických, dezinfekčních a bariérových opatření.
  • Monitoring zdravotního stavu všech zaměstnanců v podobě kontroly tělesné teploty před začátkem směny.
  • Minimalizaci kontaktu mezi personálem, kdy máme oddělené provozy, zavedli jsme režimová opatření při střídání směn
  • Aktivizace probíhají i nadále, pouze v menších skupinkách s dodržením všech preventivních opatření, stejně jako procházky venku v rámci areálu zařízení.

 

Jsme si vědomi, že zmíněná opatření Vás budou v průběhu návštěvy limitovat, přesto Vás prosíme o vzájemnou toleranci a dodržování těchto pravidel. Při nerespektování jakýkoliv z uvedených bodů, s ohledem na náš společný cíl a tím je zdraví Vaše a Vašich blízkých, bychom byli nuceni Vaši návštěvu ukončit.

 

Děkujeme Vám za spolupráci.