Vlastní škola pro děti zaměstnanců v Alzheimercentru ve Zlosyni

15.10 2020 | Zlosyň

Alzheimercentrum ve Zlosyni zřídilo pro děti zaměstnanců vlastní „školu“

 Všem zdravotníkům a zaměstnancům v sociálních službách byla sice nabídnuta výuka a hlídání dětí navštěvující 1. a 2. stupeň ZŠ ve spádové škole, nicméně ředitelka AC Mgr. Ladislava Vlachová vyhodnotila docházku dětí zaměstnanců do spádové školy jako rizikovou a dále to komentuje slovy:

„Jedním z důvodů, proč jsme se rozhodli zřídit vlastní vzdělávací skupinu byla zvýšená míra rizika nákazy v případě, že by se děti zaměstnanců stýkaly ve spádové škole s dalšími dětmi. Interně máme nastavená velice přísná preventivní opatření a tak jsme se po zralé úvaze rozhodli pro vlastní řešení situace. Navíc zaměstnanci nemusí děti do spádové školy ráno vozit a  po vyučování je vyzvedávat, děti si nemusí zvykat na nový kolektiv. Všem tak odpadne určitá míra stresu, kterou by s sebou tato nová situace přinesla.“

Alzheimercentrum ve Zlosyni aktuálně zaměstnává 80 pracovníků. Děti zaměstnanců se mezi sebou z různých akcí znají, znají i personál a prostředí, ve kterém bude vyučování probíhat. Na výuku byly vyčleněny speciální prostory v areálu Alzheimercentra tak, aby děti nepřišly do styku ani se zaměstnanci centra, ani s klienty. Vzdělávání dětí ve skupině bude mít na starosti sociální pracovnice Bc. Barbora Zikmundová, která vystudovala speciální pedagogiku a český jazyk se zaměřením na vzdělávání na Pedagogické fakultě UK. Nápad zřídit v Alzheimercentru ve Zlosyni vlastní vzdělávací skupinu pro děti zaměstnanců se zrodil v hlavě paní ředitelky Mgr. Ladislavy Vlachové, která má rovněž pedagogické vzdělání.

Počet dětí v prozatímní škole se bude měnit dle situace, služeb i možností rodin při hlídání apod. Ředitelka Mgr. Ladislava Vlachová k tématu dodává: „Jsme všichni víc v klidu a můžeme se lépe soustředit se na práci. Pro nás je nejdůležitější spokojený klient, a tím že je spokojený zaměstnanec, můžeme tomuto našemu předsevzetí 100 % dostát.“