Dar od Výboru dobré vůle Olgy Havlové

16.11 2021 | Zábřeh

Alzheimercentrum Zábřeh obdrželo dar ve výši 50 tisíc korun od Výboru dobré vůle Olgy Havlové.

„Celou výši finanční podpory jsme využili na nákup rehabilitačních pomůcek – polohovací klín do lůžka, polohovací „ečko“ omyvatelné, rolovací podložka pro přesun klientů, antidekubitní podložka – dekuba, bezpečnostní pásy, podpěra k WC, antidekubitní podložky, hrazdička k hrazdě, podložka na křesla,  stolek k lůžku pojízdný, polštář žebrový, bryndák oboustranný.

Velmi si tohoto daru vážíme. Zvláště v této době, která je kvůli pandemii covidu 19 složitá pro všechny. Naše klienty a jejich rodinné příslušníky zvláště. Prostředky od všech dárců – včetně toho, který jsme nyní obdrželi od Výboru dobré vůle Olgy Havlové – pomáhají tedy těm nejpotřebnějším. Lidem, kteří trpí nevyléčitelnou Alzheimerovou nemocí,“ uvedla ředitelka Alzheimercentra Zábřeh Markéta Stržínková

Získané sponzorské dary od různých podporovatelů tak Alzheimercentrum Zábřeh využívá vždy zcela přesně a adresně hlavně na rozvoj a zkvalitňování poskytování péče. „Sponzorské dary od různých dárců mají u nás široké použití - od materiální a finanční podpory, vzdělávání pracovníků, podporu kulturních a společenských aktivit, ale samozřejmě i vzdělávání a informování veřejnosti o Alzheimerově chorobě a stařecké demenci a řadě dalších podpůrných aktivit,“ doplnila ředitelka Alzheimercentra Zábřeh Markéta Stržínková.