Alzheimercentrum Aktualita

Kurz Virtuální realita - demence

01.08 2020 | Ostrava

Kurz Virtuální realita - demence

V Alzheimercentru Ostrava se 20. července 2020 konal certifikovaný kurz "Virtuální realita – demence", který je speciálně učen pro pečující.

Co se účastníci dozvěděli a naučili?

Aplikace virtuální reality simuluje vnímání světa lidí s demencí a ukazuje situace, do kterých se může nemocný dostat.

Díky využití technologie virtuální reality měli všichni účastníci možnost vidět svět očima lidí s demencí a na vlastní kůži si vyzkoušet různé situace. Vlastní reálný prožitek navíc umocnila i simulace toho, co může člověk s demencí prožívat. Tato situace posiluje znalosti pečujících, zvyšuje jejich porozumění a pomáhá tak zlepšit přístup a podporu lidem, kteří demencí trpí.

Velice si vážíme možnosti absolvování kurzu, nabyté zkušenosti již využíváme při komunikace a péči o klienty.

Vzdělávací projekt „Virtuální realita – demence“ získal při hlasování v rámci 7. kola grantového programu „Vy rozhodujete, my pomáháme“ v prodejnách Tesco nejvyšší počet hlasů. Děkujeme za podporu. Díky tomu byly náklady na kurz hrazeny Nadačním fondem Tesco.

Kurz je organizován:  Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR