Bazální stimulace

14.12 2021 | Filipov

V Alzheimercentru Filipov pomáhá nemocným Bazální stimulace

Bazální stimulace jednotlivých lidských smyslů pomáhá klientům trpícím nevyléčitelnou Alzheimerovou nemocí a stařeckou demencí v Alzheimercentru Filipov více jak 13 let.

„Samotný léčebným proces vychází z toho, že i člověk v kómatu si zachovává schopnost vnímání alespoň některým ze svých smyslů. Díky tomu s ním lze také komunikovat a pomáhat mu,“ vysvětluje podporu činnosti mozku touto metodou ředitelka Alzheimercentra Jana Střihavková. „Jedním z hlavních cílů Bazální stimulace je vytvoření pocitu bezpečí a sounáležitosti, pocitu, že nemocný není sám ani v těžkých chvílích.“

Pracovníci centra tak věnují při péči pozornost zejména rytmu dýchání, pohnutí hlavou i výrazu v obličeji. Bazální stimulace přitom není omezena pouze na dotyky a polohování. V rámci bazální terapie smyslů cvičí v centru i zrak, sluch, chuť a čich. „Jde vlastně o každodenní drobnosti. Kuchař například hezky upraví jídlo na talíři, aby už zrakový vjem byl příznivý. Pokud klient nejí sám, tak pracovník drží talíř tak, aby vůni jídla klient vnímal. Navíc hraje třeba i příjemná hudba. Zaměstnanec s klientem klidně hovoří, jídlo je chutné a přiměřeně teplé, stimulujeme tak velice jednoduchým způsobem všechny smysly. “ popisuje jednoduchou metodu ředitelka centra Jana Střihavková.

Kvalitní péči dle tohoto konceptu může poskytovat pouze správně a kvalitně proškolený pracovník. V letošním roce byl za podpory Nadace Výboru dobré vůle Olgy Havlové ve Filipově realizován základní kurz Bazální stimulace a někteří pracovníci absolvovali i kurz nástavbový.