Alzheimercentrum Aktualita

Informace pro rodinné příslušníky

16.10 2020 | Loucký Mlýn

Vážené rodiny,

třetí čtvrtletí tohoto zvláštního roku je za námi. Navzdory tomu, co se děje po světě i v celé České republice, život klientů – Vašich rodinných příslušníků plyne v zavedeném a poklidném tempu.  

Dovolujeme si Vás ujistit, že se naplno věnujeme podpoře duševní pohody Vašich blízkých, stejně jako ošetřovatelské péči. Veškeré denní aktivity jsou realizovány i v současném nouzovém stavu, ovšem individuální formou, v malých skupinách klientů ze stejných oddělení, zda dodržení všech epidemiologických opatření.

Máme nadále celý dům a zahradu plnou zábavy, smíchu, radosti a každodenních zážitků. Více než kdy jindy se snažíme věnovat individuálním rozhovorům a citlivě zprostředkováváme informace o aktuálním dění.

Určitě sledujete naše webové i facebookové stránky, kde pravidelně zveřejňujeme naše společné aktivity a zážitky. Minulý týden jsme také vydávali nový Zpravodaj - www.alzheimercentrum.cz/ZpravodajLM

Epidemická situace

Děláme maximum pro to, abychom chránili zdraví Vašich blízkých. Velice dobře si uvědomujeme, že klienti našeho zařízení patří mezi nejohroženější skupinu a všichni máme zájem je v maximální možné míře ochraňovat. Vývoj situace neustále monitorujeme, zavádíme ta nejpřísnější opatření, jak v souladu s nařízeními vlády a Ministerstva zdravotnictví, tak často i s předstihem.

Která opatření u nás nyní platí:

  • Zákaz návštěv rodinných příslušníků a zrušení všech veřejných akcí typu studentských stáží, školení
  • Pohyb klientů mimo zařízení je omezen pouze na nezbytné návštěvy zdravotních zařízení v akutních případech
  • Zvýšený dohled nad klienty, pravidelné měření teploty a sledování celkového zdravotního stavu s důrazem na příznaky respiračního onemocnění, průjmovitých stavů, změny nálad apod.
  • Zvýšená dezinfekci pokojů klientů i veškerých společných prostor
  • Pravidelná edukaci personálu v dodržování bezpečnostních opatření, používání ochranných pomůcek, hygienických, dezinfekčních a bariérových opatření včetně monitoringu zdravotního stavu všech zaměstnanců
  • Minimalizace kontaktu mezi personálem, kdy máme oddělené provozy, zavedli jsme režimová opatření při střídání směn

Celé znění Preventivních opatření naleznete na www.alzheimercentrum.cz/koronavirus-prevence

Bohužel došlo mimo zařízení Alzheimercentra k potvrzení nákazy u dvou pracovníků našeho centra (jedná se o pomocný personál, který neposkytoval přímou péči a jednu pracovnici přímé péče, která byla té doby čerpala dovolenou). Tito pracovníci jsou v domácí karanténě. Od prvotních informací jsme v kontaktu s KHS a proběhlo testování významných kontaktů, k dnešnímu dni jsou všichni testovaní negativní.

 

Neobávejte se o nás, jsme v pořádku, současná situaci je plně pod kontrolou. Máme dostatečný počet všech pracovníků, na případnou krizovou situaci související s potvrzením pozitivity jsme připraveni – máme dostatek ochranných pomůcek a proškolený personál pro případ zavedení bariérového systému péče.

 

Pokud by došlo k jakýmkoliv změnám, budeme Vás ihned kontaktovat.

 

Rekonstrukce

Rádi bychom Vás informovali, že rekonstrukce probíhá dle harmonogramu a plánu, za zvýšených hygienických podmínek a v souladu s nařízeními vlády. V současné době jsou veškeré práce přesunuty do přístavby (oddělení stavebních dělníků od běžného dění v zařízení), pracují ve vlastním jasně vymezeném prostoru.

V případě prací přímo v zařízení (pokojích) jsou stavěny přepážky, které opět oddělí jejich pracovní prostor od našeho.

V současné době rovněž došlo k odstávce výtahu, jež bude měsíc procházet rekonstrukcí – proběhne jeho kompletní výměna. Z tohoto důvodu je systém péče a aktivizací centralizován na patra. (nemožnost svážet imobilní klienty do společenských místností).

 

Komunikace během zákazu návštěv

 

VOLEJTE!. Nemají-li Vaši blízcí vlastní telefon, spojení zprostředkuje směnová sestřička, ale zavolejte, ať Vás mohou slyšet.

PIŠTE! Dopis, pohled anebo mail (vytiskneme, předáme). Společně si čteme příchozí poštu, vyprávíme a vzpomínáme. Takové psaní je jasný důkaz toho, že jste VY nezapomněli, můžeme babičce či dědovi opakovaně ukazovat, že na ně stále myslíte.

SKYPUJTE! U směnové sestřičky si rezervujte hovor se svým blízkým, v domluveném čase zajistíme spojení.

V případě dotazů kontaktujte prosím:

 

Lucii Kadlecovou – vrchní sestru – 773 377 021

Lucii Kučerovou – ředitelku zařízení – 773 377 020

Děkujeme za pochopení a Vaší neutuchající podporu.

S úctou

 

Bc. Lucie Kučerová

Ředitelka zařízení