Dětská skupina nabízí volné místo

10.06 2021 | Zábřeh

Uvolnilo se nám jedno místo v naščí dětské skupince Myška

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.

Od ledna 2020 provozujeme v Zábřehu dětskou skupinu s názvem Myška. Tato školička je určena dětem, jejichž rodič je zaměstnancem poskytovatele sociálních služeb  - Alzehimercentrum Zábřeh z. ú. nebo žijí v nedalekém okolí či sdílí myšlenku školičky v našem zařízení.

Základním účelem provozování dětské skupiny je pravidelná péče o děti rodičů, kteří se tak mají možnost vrátit do pracovního prostředí s vědomím, že o jejich děti bude po tuto dobu profesionálně postaráno.

Dětská skupina Myška je určena pro děti od jednoho roku věku do zahájení povinné školní docházky (do 6 let věku) a je zaměřena na zajištění potřeb dítěte, na výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte.