Obnovení návštěv od 2. září

01.09 2020 | Jihlava

Vážené rodiny,

po dohodě s Krajskou hygienickou stanicí budete mít od 2. září opět možnost navštívit své blízké.

Jsme si vědomi, že níže zmíněná opatření Vás budou v průběhu návštěvy limitovat. Přesto Vás prosíme, s ohledem na náš společný cíl a tím je zdraví Vaše a Vašich blízkých, o vzájemnou toleranci a dodržování těchto pravidel.

Jak se budou návštěvy realizovat?

·  Na webových stránkách našeho zařízení najdete systém pro rezervaci termínu návštěvy (www.alzheimercentrum.cz/rezervace).

·       Po vyplnění veškerých údajů klikněte na „odeslat rezervaci“; o přijetí požadavku budete informování e-mailem (po schválení rezervace obdržíte e-mail potvrzující datum a čas návštěvy).

Jak budou návštěvy probíhat?

·       Návštěvní dny jsou: pondělí, středa, pátek a neděle, v čase od 13:00 do 16:00 hodin

·       Každá návštěva potrvá 45 minut (15 minut je určeno na dezinfekci) a ke každému klientovi mohou přijít pouze dvě osoby.

·       Rezervaci návštěvy je nutno provést minimálně 24 hodin před její realizací. Lze rezervovat maximálně jednu hodinu denně.

·       Před vstupem bude změřena tělesná teplota, provedena dezinfekce rukou, vyplněno čestné prohlášení, je nutná vlastní ochrana úst a nosu, kterou je nutné používat po celou dobu návštěvy. Bude Vám zapůjčen také ochranný štít. V případě, že tělesná teplota bude vyšší než 37,0°C, nebude návštěva umožněna. S ohledem na ochranu klientů musí návštěva probíhat bezkontaktně. Při nedodržování těchto opatření si poskytovatel vyhrazuje právo na neprodlené ukončení návštěvy.

·       Návštěvu je možné realizovat pouze v prostorách zařízení k tomu určených – krytém atriu.  Není možné se volně pohybovat mimo vymezený prostor pro Vaši návštěvu.

·       Mezi cizími osobami musí být dodržovány odstupy min. 2 metry.

·       Po každé návštěvě bude personálem provedena dezinfekce ploch.

      Děkujeme Vám za spolupráci a těšíme se na společná setkání.

V případě jakýchkoliv dotazů jsme k dispozici.

 

S pozdravem

Mgr. Renata Horňáková

Ředitelka zařízení