Preventivní opatření

22.01 2021 | Piešťany

Preventivní opatření, epidemie koronavirem

Společnost Alzheimercentrum si je vědoma vývoje situace v souvislosti s šířením infekce způsobené koronavirem (nemoc COVID-19). Klienti našich zařízení jsou nejohroženější skupinou a všichni máme zájem je v maximální možné míře chránit.

Vývoj situace neustále monitorujeme, striktně na všech zařízeních dodržujeme veškerá platná mimořádná opatření a nařízení vlády a Ministerstva zdravotnictví. Komunikujeme se zástupci Krajských hygienických stanic.

Na případnou krizovou situaci související s potvrzením pozitivity jsme připraveni – máme dostatek ochranných pomůcek a proškolený personál pro případ zavedení bariérového systému péče.

Dodržujeme:

  • Zákaz návštěv rodinných příslušníků a zrušení všech veřejných akcí 
  • Pohyb klientů mimo zařízení je omezen pouze na nezbytné návštěvy zdravotních zařízení v akutních případech
  • Zvýšený dohled nad klienty, pravidelné měření teploty a sledování celkového zdravotního stavu s důrazem na příznaky respiračního onemocnění, průjmovitých stavů, změny nálad apod.
  • Zvýšenou dezinfekci pokojů klientů i veškerých společných prostor
  • Pravidelnou edukaci personálu v dodržování bezpečnostních opatření, používání ochranných pomůcek, hygienických, dezinfekčních a bariérových opatření včetně monitoringu zdravotního stavu všech zaměstnanců
  • Minimalizaci kontaktu mezi personálem, kdy máme oddělené provozy, zavedli jsme režimová opatření při střídání směn