Nový Zpravodaj

29.04 2021 | Průhonice

Vážené rodiny,

 

přečtěte si náš nový Zpravodaj.

 

Závěr loňského roku jsem využila tento prostor k poděkování Vám všem, bez nichž by chyběla část ozubeného kolečka. Vím, že Vám, rodinným příslušníkům, dlužíme osobní poděkování, objetí a potřesení rukou a tak bych ráda v úvodu nového roku přislíbila, že budeme i nadále připravovat vše pro Váš návrat. Návrat k návštěvám bez omezení, návrat k zapojení do kulturních akcí. O tom že se tak děje, svědčí i skutečnost, že se nám povedla navázat spolupráce s úžasným mobilním očkovacím centrem a na konci měsíce dubna bude 93 %  klientů naočkováno již druhou dávkou očkovací látky Pfizer a BioNTech. Tímto našemu očkovacímu týmu všichni ze srdce děkujeme.

Současně chci také poděkovat našemu týmu pracovníků, neboť přípravy, administrativa i samotná logistika celého procesu, zasazeného do stanovených přísných hygienických opatření, nebyla vůbec jednoduchá a snadná.

Zde bych se ráda alespoň krátce zastavila. Právě nastavení vysoké úrovně odborné, ale i lidské péče – nás odlišuje od ostatních subjektů působících u nás v péči o osoby nevyléčitelně nemocné Alzheimerovou nemocí.

Tato péče je v našem Alzheimercentru možná hlavně díky týmu profesionálů, kteří u nás pracují. Také proto bych Vám je ráda postupně představila. Jak jako osoby, jejich konkrétní práci, ale třeba i jejich lidskou – pro nás v centrech stejně důležitou – stránku. Jejich záliby a zájmy.

Jako první bych Vás ráda seznámila se sociální pracovnicí Bc. Lenkou Škodovou.

Lenka je klíčovou osobou jak pro Vás rodiny, tak i pro potenciální zájemce, kteří chtějí, abychom se o jejich rodiče, či prarodiče dobře postarali.

To, že je Lenka Škodová špičkovou profesionálkou svědčí i řada krásných dopisů, které od Vás často dostává. Jako příklad – nijak výjimečný je úvod dopisu, který Lenka Škodová dostala od jedné z klientek. „Milá paní Škodová, Vy ani nevíte, jak jste mi v životě pomáhala už jenom tím, jaká jste. Jak jste milá, příjemná a ochotná. Plná pochopení.“

Proto jsme se Lence Škodové položili několik otázek. Rozhovor s ní doporučuji si přečíst. Je na stránce číslo 3.

S úctou

Marta Hrdonková

ředitelka zařízení