Alzheimercentrum Aktualita

Informace pro rodinné příslušníky / návštěvy

12.02 2021 | Loucký Mlýn

Vážení,

z médií jste jistě zaznamenali, že v neděli 14.2. 21 bude v České republice ukončen nouzový stav.

Nouzový stav pro Vaše blízké, Vás a naše pracovníky velmi úzce souvisí se všemi opatřeními, která slouží k maximální možné míře ochrany nás všech.

Současně jsme ve fázi očkování, kdy je nutné dodržet vše tak, abychom zamezili nové vlně nákazy.

Velice dobře si uvědomujeme, že klienti našich zařízení jsou nejohroženější skupinou a všichni máme zájem je v maximální možné míře chránit, ať se jedná o současnou situaci nyní nebo při chřipkových či jiných onemocněních.

Vzhledem ke stále vysokému počtu nakažených a epidemiologické situaci v České republice zachováváme proto nadále stávající nastavení při návštěvách Vašich blízkých.

 

Respektujme se prosím navzájem.

Návštěvy je možné objednat pouze prostřednictvím rezervačního systému - www.alzheimercentrum.cz/rezervace za dodržení všech bezpečnostních opatření včetně antigenního testování.

 

        Každá jednotlivá návštěva je na dobu 60 minut, avšak do této doby se započítává veškerá administrativní agenda, povinné testování rodinných příslušníků a následná dezinfekce prostor po ukončení návštěvy. To samotnou dobu návštěvy výrazně zkracuje.  

 

·       Na návštěvu k jednomu klientovi smí pouze 2 dospělé osoby

·       Na návštěvu musíte přijít s respirátorem (minimálně FFP2).

·       Pokud jste prodělali Covid v uplynulých 90 dnech, musíte přinést písemné vyjádření lékaře o prodělaném onemocnění. My si uděláme kopii a nemusíte být testováni antigenními testy.

·       Pokud máte PCR stěr, který není starší než 48 hodin, musíte mít průkaz tohoto testování (minimálně sms, kterou jsme povinni si vyfotografovat).

·       Pokud jste neprodělali Covid v uplynulých 90 dnech a nemáte PCR stěr ne starší než 48 hodin, musíte se před návštěvou podrobit antigennímu testování.

 

Pokud máte, jakékoliv dotazy, kontaktujte nás.

Děkujeme za pochopení a že nám pomáháte chránit zdraví Vašich blízkých.

 

Bc. Lucie Kučerová, ředitelka