Informace pro rodinné příslušníky

04.02 2021 | Černošice

Současná doba celosvětové pandemie je náročná pro nás pro všechny bez rozdílu. A to jak po fyzické, tak i psychické stránce. Rodinní příslušníci nemůžou navštěvovat svoje blízké tak, jak by chtěli.  Naši zaměstnanci se pak snaží maximálním možným způsobem klientům jejich vlastní rodinu nahradit. Již téměř rok naše zdravotní sestry, pečovatelé a další zdravotní personál pracují pod enormním tlakem s maximálním nasazením. Chceme tak našim klientům poskytnout nejlepší péči a komfort, a to i přesto, že nás od nich na první pohled „odděluje“ ochranný štít, rouška, respirátor ... Jsme v tom společně a víme, že to zvládneme. Náš cíl je jediný: aby se u nás cítili naši klienti dobře a spokojeně.

Proto lidsky chápeme, když někdo ze zdravotních důvodů nemůže v této době ve své práci pokračovat. Tlak na nás všechny je nyní obrovský a je obtížné mu někdy čelit. Myslím si, že v uplynulém roce si tím prošel každý z nás.

Ráda bych paní ředitelce Aleně Závůrkové, která od nás nyní odchází, poděkovala za to, co za své krátké působení u nás pro naše klienty a celé naše zařízení udělala. Je toho opravdu hodně. Nesmírně si toho vážíme a současně víme, že je na co navazovat. Všechny rodinné příslušníky chci touto cestou ujistit, že se nic na chodu a péči o jejich nejbližší nemění. Pracujeme stejně kvalitně a s vysokým nasazením jako vždy. Jako v celém uplynulém „covidovém“ roce. Děkujeme za Vaši důvěru a podporu. Zůstaňte zdraví.

Mgr. Magdalena Tarcalová

generální ředitelka