Alzheimercentrum Aktualita

Obnovení návštěv

04.12 2020 | České Budějovice

Vážení,

jak jsme již avizovali, nařízením vlády došlo k rozšíření výjimek ze zákazu návštěv.

 • Navštívit své blízké můžete opět od pondělí 7.12. 2020.

  Z médií jste pravděpodobně zaznamenali, že možnost návštěv bude již od 5.12. 2020.

  Vzhledem ke složité agendě, která návštěvy provází, pozdní informovanosti ze strany ministerstev a také z důvodu, abychom zajistili veškeré pomůcky i administrativu, jsme schopni návštěvy uskutečnit až od pondělí 7.12.

  Jak budou návštěvy v centru vypadat?

  • Návštěvy bude možné objednat pouze prostřednictvím rezervačního systému, který bude otevřen dnes (4. 12.) v 15.00 hod. - www.alzheimercentrum.cz/rezervace
   • Veškeré rezervace návštěv, které byly z minulých týdnů objednané, jsou zrušené.
   • Každá jednotlivá návštěva je na dobu 60 minut, avšak do této doby se započítává veškerá administrativní agenda, povinné testování rodinných příslušníků a následná dezinfekce prostor po ukončení návštěvy. To samotnou dobu návštěvy výrazně zkracuje.  
  • Na návštěvu k jednomu klientovi smí v tuto chvíli pouze 2 dospělé osoby. Co se týče návštěv dětí, zatím nemáme ze strany MZ žádné informace o tom, zda se děti musí testovat či nikoli, proto Vám tuto informaci ještě průběžně upřesníme.
  • Na návštěvu musíte přijít s respirátorem (minimálně FFP2). Prosíme Vás, respirátor vybalte z originálního obalu až těsně před návštěvou, při opakovaném použití ztrácí svoji účinnost.
  • Pokud jste prodělali Covid v uplynulých 90 dnech, musíte přinést písemné vyjádření lékaře o prodělaném onemocnění. My si uděláme kopii a nemusíte být testováni antigenními testy.
  • Pokud máte PCR stěr, který není starší než 48 hodin, musíte mít průkaz tohoto testování (minimálně sms, kterou jsme povinni si vyfotografovat).
  • Pokud jste neprodělali Covid v uplynulých 90 dnech a nemáte PCR stěr ne starší než 48 hodin, musíte se před návštěvou podrobit antigennímu testování.
  • Před provedením antigenního testu budete podepisovat několik dokumentů (informovaný souhlas s provedením výkonu, čestné prohlášení a dokument k evidenci Vašich osobních údajů).
  • Abychom zkrátili administrativní činnost, byl přidán do rezervačního systému povinný údaj o tom, zda jste již onemocnění Covid prodělali, zda máte PCR stěr nebo zda Vás budeme testovat antigenními testy. Prosíme, vyberte při rezervaci jednu z těchto možností.
  • U Covid pozitivních klientů není návštěva možná vůbec (pouze s výjimkou terminálního stavu klienta).
  • Další opatření jako jsou dezinfekce rukou a měření TT zůstávají nadále v platnosti.
  • Návštěvy nemohou být uskutečněny na pokoji klientů, pro návštěvy bude vyhrazen prostor.
  • Pokud nebudou dodrženy výše uvedené body, vyhrazujeme si možnost návštěvu ukončit.
  • Co se týče propustek klientů do domácího prostředí, zatím nemáme žádné informace ze strany MPSV ani MZ. Prosíme Vás o trpělivost.
  • Omlouváme se, že informace zasíláme až v tento den, nicméně informace pro poskytovatele sociálních služeb se neustále vyvíjí a upřesňují. Pokud dojde k jakékoliv změně, budeme Vás e-mailem informovat. Informace budou zveřejněny také na našich webových stránkách.
  • Pokud máte jakékoli dotazy, kontaktujte nás. Děkujeme za spolupráci.