Alzheimercentrum Aktualita

1. ADVENTNÍ NEDĚLE

30.11 2020 | Loucký Mlýn

A už je to tady! 1. adventní neděle plná tradic


První adventní neděle je označována za železnou. V tuto neděli se zapaluje na adventním věnci první fialová svíčka. Je to tzv. svíce proroků. Svíčka symbolizuje naději. První adventní týden je spjat se svátky svaté Barbory a Mikuláše.

Adventní neděle znamenají mimo jiné každotýdenní zapálení jedné ze čtyř svíček a neúprosně se blížící Štědrý den. Ten má pro většinu z nás velký význam a řadíme ho mezi nejdůležitější dny celého roku.