Alzheimercentrum Aktualita

Naše vrchní Katarína - finalistka soutěže Nej sestřička

16.09 2020 | Ostrava

Děkujeme za profesionální reprezentaci naší vrchní sestře Kataríně, která byla hrdou finalistkou v soutěži BATIST Nej sestřička.

Cílem již 12. ročníku soutěže BATIST Nej sestřička je především poděkování sestrám a nelékařským pracovníkům za jejich celoroční práci a nasazení.

Slavnostní vyhlášení vítězky a ocenění všech finalistek proběhlo 10. září v Náchodě, kde je na radnici přivítal a městem provedl starosta Náchoda a poslanec Jan Birke.

 

Veřejné hlasování rozhodlo vítězku, kterou se stala Marcela Prayerová z Fakultní nemocnice Plzeň. Pro nás však „zlatou“ získala jak naše Katarína, tak i všechny ostatní sestry. Každá z nich si to zaslouží.

„Byla to pro mě ohromná zkušenost. Všichni byli moc milí, přáli jsme si vzájemně hodně úspěchů v práci. Bylo skvělé cítit, jak si všichni naší práce váží. Během celé soutěže panovala neuvěřitelně přátelská atmosféra. Spřátelili jsme se a podporovali po celou dobu. Poznali jsme spoustu lidí, sdíleli zkušenosti, a naučili se mnohému novému. Byl to krásný zážitek, z kterého budu dlouho čerpat“ dodává Katarína.

„Děkujeme také za milé ceny, originálním dárkem je pozvání na finálový večer Muž roku“.

 „V letošním roce je situace na zdravotním poli nebývalá, všichni se potýkáme s novou situací a pro pracovníky ve zdravotnictví je to nepředstavitelně náročné období. Přestože je práce zdravotníků náročná i v běžné situaci, letos se jedná o extrémní nasazení. Je nám ctí, že můžeme alespoň takto přispět k ocenění jejich práce a poděkovat za jejich přístup a obětavost,“ řekl Tomáš Mertlík, generální ředitel společnosti Batist Medical.

Záštitu nad 12. ročníkem soutěže BATIST Nej sestřička 2020 převzali ministr zdravotnictví České republiky Adam Vojtěch, poslanec a starosta města Náchod Jan Birke, senátor Martin Červíček, předsedkyně zdravotního výboru poslanecké sněmovny Věra Adámková, náměstek hejtmana KVK pro zdravotnictví Aleš Cabicar a Česká asociace sester.

 

Ředitelka Alzheimercentra v Ostravě Mgr. Simona Lipovská, nadřízená Kataríny dodává „Katarína Valentová pracuje ve společnosti Alzheimercentrum více než rok na pracovní pozici Vrchní sestry. Proč byla nominována? Pro její dlouhodobé praktické zkušenosti ze zdravotního a sociálního sektoru. Nelze opomenout také její osobnostní kvality, díky nimž dokáže kooperovat jak se svým týmem nejbližších spolupracovníků, tak s pracovníky v přímé péči, a to vždy ve snaze hledat nejlepší řešení s ohledem na požadovanou kvalitu poskytované péče. V posledních profesních letech se kolegyně zaměřuje výhradně na problematiku neurologické zdravotně-sociální péče. Výsledkem jejího pracovního nasazení je funkční pracovní tým sester a pečovatelů v nově otevřeném Alzheimercentru v Ostravě. Z jejich charakterových vlastností bych především zdůraznila pozitivní vztah ke klientům, schopnost reagovat na změny zdravotního stavu u našich klientů, zajištění potřebné zdravotně ošetřovatelské péče. Své pracovní povinnosti vykonává především jako poslání. Na to, že je sestra je hrdá, své povolání miluje. Je to osobnost, která se rovněž velice hodně věnuje své rodině, zejména svým nadaným dcerám, pro které je jistě velkou motivací „stát se sestřičkou jako maminka“.

 

Více na www.nejsestricka.cz