Obnovení návštěv 1.3.

25.02 2022 | Jihlava

Vážení rodinní příslušníci.

Po pečlivém zvážení budou od 1.3.2022 v našem zařízení opět možné návštěvy. Návštěvy budou probíhat v návštěvní místnosti od pondělí do pátku od 9–15 hodin a o víkendech od 13-15 hodin v počtu maximálně 2 osob (2 dospělé osoby nebo 1 dospělá osoba + 1 dítě starší 3 let).

Návštěvy budou umožněné i dětem (děti do 3 let současně s 2 dospělými osobami).

Rezervace na:  www.alzheimercentrum.cz/rezervace.

Při každé návštěvě prosíme u osob starších 12 let o předložení platného certifikátu (o prodělaném onemocnění covid-19, o ukončené vakcinaci na covid-19 - minimálně 2 očkovací dávky, s negativním výsledkem PCR testu ne starším 72 hodin nebo antigenním testem ne starším 24 hodin). Neuznáváme prokázání bezinfekčnosti samotestem.

Upozorňujeme, že nenabízíme možnost testování antigenním testem přímo u nás v Alzheimercentru Jihlava.

Více informací ohledně opatření najdete na https://covid.gov.cz/opatreni/zdravotnicka-socialni-zarizeni/omezeni-navstev-v-zarizenich-socialni-pece

Do zařízení neumožníme vstup osobám s projevy respiračního onemocnění (kašel, rýma, zvýšená tělesná teplota). Pokud některé z těchto příznaků na sobě pozorujete, prosím předem zvažte uskutečnění návštěvy v jiném termínu.

Při každé návštěvě podepíšete čestné prohlášení o bezinfekčnosti, bude Vám změřena tělesná teplota. Dále Vás touto cestou žádáme o přísné dodržování proti-epidemiologických opatření – tj. po celou dobu trvání návštěvy mít nasazený respirátor, dezinfikovat si ruce.

Od 1.3.2022 budou opět možné vycházky mimo zařízení AC. Prosíme předem kontaktovat staniční sestry a domluvit se s nimi:

Jana Ondráčková, Dis. - tel.: 78494022

Bc. Aneta Mlejnková – tel.: 778494012

 

Děkujeme Vám za podporu a pochopení.

Za celý tým Alzheimercentra Jihlava, 

Jaroslava Tkáčová, ředitelka zařízení