21. září Den Alzheimerovy choroby

17.09 2021 | Centrála

Počet nemocných demencí stále stoupá, potřebují péči

Alzheimerovou nemocí a dalšími demencemi v Česku trpí více než 150 000 lidí a odhaduje se, že během následujících dvaceti let jejich počet stoupne na dvojnásobek. 

V úterý 21. září si připomínáme Mezinárodní den Alzheimerovy choroby, který se v České republice poprvé slavil v roce 1998. Cílem je zvýšit podvědomí o této těžké nemoci, kterou ve stáří mnoho lidí podceňuje. Nějakou formou demence dnes trpí už každý desátý člověk nad 65 let. A s prodlužujícím se věkem a špatnou životosprávou jich bude stále více.

Prvními příznaky Alzheimerovy choroby jsou zapomnětlivost a emocionální výjevy. Nemoc se nedá vyléčit, ale díky rozvíjející se medicíně je možné ji stabilizovat. U každého se rozvíjí různou rychlostí. Zpomalit ji může včasná diagnóza a odpovídající léky.

Jak rozpoznat Alzheimerovu chorobu
Klient obvykle poruchu sám nerozpozná, nebo se stydí a příznaky maskuje. Mírné poruchy myšlení a zapomínání jsou často okolím mylně považovány za přiměřené věku, a to i v případě závažnějších výpadků paměti. Narušených schopností si můžete všimnout nejčastěji při běžném rozhovoru. Indicií můžou být časté nepřesnosti, logické chyby v odpovědích, obtížné hledání slov při komunikaci, nevybavování si některých událostí a údajů.
Klienti k lékaři nejčastěji přichází s potížemi s pamětí a myšlením. Na problémy ale často upozorní spíše rodina nebo přátelé. Nemoc může postupně změnit celou osobnost.

Péče o nemocné

V pokročilém stádiu demence se rodina obvykle neobejde bez kvalifikované pomoci. Sama by totiž péči nezvládla. U každého člověka je projev i průběh nemoci jiný, a tak je na pečujícím, aby zvážil nakolik a jak dlouho je nemocný člověk schopen být doma sám a kdy vyžaduje neustálou přítomnost druhé osoby. Někdy nezbývá nic jiného než 24hodinová péče.

Alzheimercentrum nabízí unikátní koncept péče kombinující ošetřovatelskou, sociální a zdravotní péči lidem s nějakou formou demence. Součástí jsou aktivizační činnosti, které poskytuje podle stupně závislosti klienta na péči a vycházejí z jeho individuálního plánu s akcentem na zachování anebo zlepšení kvality života. 

 

10. PŘÍZNAKŮ, KTERÉ BY VÁS MĚLY VAROVAT

×         Ztráta paměti, která ovlivňuje schopnost plnit běžné pracovní úkoly

×         Problémy s vykonáním běžných činností

×         Problémy s řečí

×         Časová a místní dezorientace

×         Špatný nebo zhoršující se racionální úsudek

×         Problémy s abstraktním myšlením

×         Zakládání věcí na nesprávné místo

×         Změny v náladě nebo chování

×         Změny osobnosti

×         Ztráta iniciativy