Alzheimercentrum Aktualita

Dopis ředitelky Alzheimercentra v Průhonicích

01.04 2020 | Průhonice

Vážení přátelé a příznivci Alzheimercentra Průhonice,

je to už měsíc, co se napříč celým světem intenzivně skloňují slova jako koronavirus, COVID – 19, karanténa, stav nouze a podobná. Chci Vás ubezpečit, že si uvědomujeme, že klienti našeho zařízení jsou tou nejohroženější skupinou a všichni zaměstnanci dělají maximum pro to, aby klienty uchránili od potenciální nákazy. Většinu preventivních opatření nastavujeme ve všech našich zařízení, i u nás v AC Průhonice, s předstihem a systematicky, často před přijetím vládních nařízení, a to přesto, že jejich zavádění je provozně i personálně velmi náročné.

Na centru máme vytvořený krizový štáb, který se setkává 3krát týdně a řeší implementaci jednotlivých centrálně stanovených opatření, které reflektují nařízení i doporučení vlády České republiky, Ministerstva zdravotnictví, Státního zdravotního ústavu, krajských hygienických stanic a krajských orgánů.

Minimalizujeme kontakt s veřejností – zákaz návštěv, který u nás platí již od 2. března, je asi nejcitelnějším omezením. Nabízíme Vám kontakt se svým blízkým prostřednictvím videohovorů, vybízíme Vás i spřátelené osoby, abyste psali dopisy, maily a pohledy, které se těší velkému zájmu a non-stop je možnost telefonického spojení.

Minimalizujeme kontakt mezi personálem – máme oddělené provozy, posílenou vlastní dopravu do i ze zařízení, režimová opatření při střídání denních a nočních směn, propracovaný plán služeb pracovníků, zrušili jsme společné stravování i kontakt pracovníků kuchyně a prádelny s ostatními zaměstnanci.

Minimalizujeme kontakt mezi klienty – zrušili jsme společné aktivity. Do každého pokoje dochází pravidelně pečovatelé, zdravotníci i aktivizační pracovníci tak, aby byla zajištěna standardní péče a bylo individuálně postaráno i o psychickou pohodu. Nedopustíme, aby se někdo cítil osamělý!

Ochranné pomůcky, dezinfekci – v současné době máme dostatek, kontinuálně doplňujeme a používáme v souladu s doporučeními a pokyny.

V rámci plnění doporučených pokynů vlády máme vyčleněnou 10% kapacitu zařízení pro možnou izolaci klientů (např. pro klienty vracející se z vyšetření či hospitalizace).

Společně s celým týmem si uvědomujeme vážnost situace, dodržujeme veškerá nařízená opatření s cílem zajistit bezpečnost našich seniorů a současně zachovat klidné prostředí pro jejich každodenní život.

Všichni pracujeme na maximum a vážíme si veškeré podpory v podobě povzbuzení či formou maličkostí, ať už šitých roušek, vitamínů nebo jiných drobností, se kterými se na nás obracíte.

Krize sice ještě nekončí, ale mám-li soudit podle posledních dnů, vím, že SPOLEČNĚ TO ZVLÁDNEME!

Děkujeme za Vaši důvěru a budeme Vás průběžně informovat o dalším vývoji v našem Alzheimercentru.