Energie od Energielekarum. DĚKUJEME

22.12 2020 | Zlosyň

Děkujeme všem dobrovolníkům a dárcům z ENERGIELEKARUM, kteří nás pravidelně zásobují dávkou vitamínů. Nesmírně si vážíme této formy pomoci, která nám pomáhá nabírat tak potřebnou energii.

Vždy nadílku spravedlivě dělíme mezi všechny, kteří se o naše klienty starají.

 

Co všechno dělají v "Energielékařům":

Spolek, kterému se podařilo nasbírat a distribuovat již 100 000 balíčků a předat lékařům, zdravotním sestrám a bratrům a dalším zdravotním pracovníkům, kteří dennodenně bojují v první linii. Pomáhají jak ve zdravotních zařízeních, tak domovech pro seniory.

 

DĚKUJEME