Aromaterapie

Aromaterapie je terapie s vůněmi a příjemným vjemem pro klienta, protože aktivizuje jeden ze smyslů – čich. Aromaterapie a aromamasáž může být projevem aktivní sebepéče, stejně jako i prostředkem sociální aktivizace. Masáž ruky, ať již prováděná jako automasáž nebo masáž ve dvojicích, stimuluje drobnou motoriku, dodává kůži cenné látky a je zdrojem smyslového požitku (vůně, hmat, uvolnění). Aktivita s využitím aromaterapeutické masáže ruky ve dvojicích navíc poskytuje skupinovou dynamiku, sociální interakce, obsahuje vzájemný lidský dotek v bezpečném prostředí, oboustranné dávání a pečování v příjemné atmosféře. Je zdrojem sdílení, pocitu užitečnosti, dávání a braní, obyčejné radosti, na kterou se lze těšit.

Více se dozvíte například na http://aromaterapie.cz/.