Reminiscenční terapie

Reminiscenční terapie neboli terapie vzpomínkou je jednou ze základních terapií u pacientů s demencí. Terapie je založena na faktu, že vědomosti a vzpomínky zůstávají uloženy v dlouhodobé paměti.

Jednou z pomůcek při reminiscenční terapii je vzpomínkový kufřík nebo krabice. Kufřík obsahuje jakékoli věci, které provázely klienta životem, jako jsou fotografie, hudební nahrávky, výšivky, staré časopisy, rybářský prut, první botičky dětí, špulka nití a podobně. Vzpomínkový kufřík by měl mít u sebe každý klient, bez ohledu na stupeň demence či pocit okolí, že klient již stejně nevnímá.

Reminiscenční terapie probíhá individuálně, nebo ve skupině.

Individuální vzpomínání se děje formou terapeutického posezení s klientem a jeho vzpomínkami. Probíráme se kufříkem vzpomínek, o každé věci mluvíme a ptáme se klienta na příběh s tím spojený. Jindy píšeme deník či tvoříme knihu života (biografii důležitých okamžiků ze života klienta).

V případě skupinové reminiscence vzpomínáme ve skupině klientů prostřednictvím skupinového rozhovoru nebo skupinové činnosti, kdy vaříme, zpíváme, posloucháme hudbu, sledujeme divadlo. Pro skupinu vybíráme obecné pomůcky, které všichni znají, jako jsou plakáty, fotky herců z filmů pro pamětníky, věci z domácnosti, které kdysi denně používali.

Cílem terapie je aktivovat nervové spoje v mozku a pokusit se zachovat paměťové dráhy, jejichž úbytek je u našich klientů v důsledku Alzheimerovy demence rapidní a rychlý. Zejména se snažíme o navození atmosféry a zlepšení nálady a tím celkového stavu klienta, který je v důsledku nemoci dezorientován a vzpomínka mu pomáhá se ukotvit.

Více informace najdete například na http://www.alzheimer.cz/res/archive/001/000238.pdf?seek=1432899414.