Taneční terapie

Jednou z nejpřirozenějších forem pohybu je tanec. Naše tělo umí sdělit mnohem více než naše slova. Pamatuje si emoce, reaguje na konflikty a stresy každodenního života. A pamatuje si víc a déle než mozek.

Tanec byl součástí každodenního života již v rané minulosti lidstva. Tanec je ve všeobecném hledisku pohyb, kterým můžeme vyjadřovat své vlastní emoce, komunikovat s okolním světem i vyjádřit názor na určité téma. Taneční terapie v sobě spojuje tyto prvky s poznatky z psychologie a psychoterapie.

Taneční terapie je zařazována jako součást psychoterapie u klientů, kteří mají problém s verbální komunikací a vyjádřením vlastních pocitů. Klientům pomáhá v poznání vlastního těla a pohybových projevů spojených s emočním stavem. Při taneční terapii se klade důraz na pojmenování akce a propojení pohybu s prostředím a emocemi. Proto je nutné vytvořit prostředí, kde klient může bezpečně vyjádřit své vlastní pocity, a to především nonverbálně. Pohyb je při terapii vytvářen improvizací, která člověku dovoluje objevovat nové způsoby pohybu těla. Zdrojem inspirace je podle některých názorů naše nevědomí. Díky tomu se tanec stává projevem klientových vnitřních pocitů, představ a myšlenek, které byly potlačeny. Taneční terapie se snaží dosáhnout obohacení pohybového projevu klienta, pomoci při kontrole napětí v těle a impulsivního chování. Dále může taneční terapie pomoci lidem, kteří mají problémy s identifikováním vlastních pocitů, zvládáním úzkosti a stresu.

Zdroj: https://www.wikiskripta.eu/w/Tane%C4%8Dn%C3%AD_terapie, https://vitalplus.org/lecba-tancem/.

Jak taková taneční terapie může vypadat, Vám přiblíží následující video.

Více se dozvíte například na https://vitalplus.org/lecba-tancem/.