Informace pro rodinné příslušníky

01.04 2020 | Jihlava

Vážené rodiny,                                                                                                                                                                                                                                                                      

v současné době se napříč celým světem intenzivně skloňují slova jako koronavirus, COVID – 19, karanténa či stav nouze. Chci Vás ubezpečit, že si uvědomujeme, že klienti našeho zařízení jsou tou nejohroženější skupinou. Děláme maximum pro to, abychom Vaše rodinné příslušníky a příbuzné uchránili od potenciální nákazy. Většinu preventivních opatření nastavujeme ve všech našich zařízeních s předstihem a systematicky, často před přijetím vládních nařízení, a to přesto, že jejich zavádění je provozně i personálně velmi náročné.

Na každém centru je vytvořen krizový štáb, který se pravidelně setkává a zavádí jednotlivá centrálně stanovená opatření, která reflektují nařízení i doporučení vlády České republiky, Ministerstva zdravotnictví, Státního zdravotního ústavu, krajských hygienických stanic, krajských orgánů a Ministerstva práce a sociálních věcí.

Rádi bychom Vás tímto dopisem seznámili s tím, co v Alzheimercentrech děláme a jak je o Vaše příbuzné postaráno.

Zvýšili jsme dohled – Pravidelně monitorujeme zdravotní stav Vašich blízkých s důrazem na příznaky respiračních onemocnění a 2x denně měříme teplotu.

Minimalizujeme kontakt s veřejností – zákaz návštěv, který u nás platí již od 2. března je asi nejcitelnějším omezením. Nabízíme Vám kontakt se svým blízkým prostřednictvím videohovorů, vybízíme Vás i spřátelené osoby, abyste psali dopisy, maily a pohledy, které se těší velkému zájmu a non-stop je možnost telefonického spojení.  Od počátku března jsme také zrušili veškeré veřejné akce včetně studentských stáží a eliminovali odchody klientů mimo zařízení (výjimka jsou pouze akutní zdravotní problémy).

Ochranné pomůcky, dezinfekce – v současné době máme dostatek, kontinuálně doplňujeme a používáme v souladu s doporučeními a pokyny. Průběžně probíhá proškolování personálu v oblasti bezpečnostních a hygienických opatření, používání ochranných pomůcek apod. Zvýšili jsme také četnost dezinfekce jak pokojů, tak společných prostor.

Minimalizujeme kontakt mezi personálem – máme oddělené provozy, posílenou vlastní dopravu do i ze zařízení, režimová opatření při střídání denních a nočních směn, propracovaný plán služeb pracovníků, zrušili jsme společné stravování i kontakt pracovníků kuchyně a prádelny s ostatními zaměstnanci.

Minimalizujeme kontakt mezi klienty – zrušili jsme společné aktivity. Do každého pokoje však dochází pravidelně pečovatelé, zdravotníci i aktivizační pracovníci tak, aby byla zajištěna standardní péče a bylo individuálně postaráno i o psychickou pohodu. Nedopustíme, aby se někdo cítil osamělý!

Společně s celým týmem si uvědomujeme vážnost situace, dodržujeme veškerá nařízená opatření, s cílem zajistit bezpečnost našich klientů a současně zachovat klidné prostředí pro jejich každodenní život.

Všichni pracujeme na maximum a vážíme si veškeré podpory v podobě povzbuzení či formou maličkostí, ať už šitých roušek, vitamínů nebo jiných drobností, se kterými se na nás obracíte.

Děkujeme Vám za Vaši důvěru, pomoc a toleranci v dnešní vypjaté době. I my jsme jen lidé, kteří se snaží udělat maximum pro zdraví, pohodu a úsměv našich senioru. I nadále Vás budeme informovat o dalším vývoji v našem Alzheimercentru.

S pozdravem

Ing. Marek Cita, generální ředitel Alzheimercentrum

 

E-mail: cita@alzheimercentrum.cz