Dětská skupina Ježeček

V červnu 2017 byla otevřena dětská skupina Ježeček. Provozování dětské skupiny Ježeček probíhá v rámci našeho zařízení Alzheimercentrum Jihlava, z.ú. v Jihlavě, ulice Romana Havelky 13. Tato dětská skupina je určena dětem, jejichž rodič je zaměstnancem organizace Alzheimercentrum Jihlava, z.ú. nebo žijí v nedalekém okolí či sdílí myšlenku dětské skupiny v našem zařízení.

Základním účelem provozování dětské skupiny Ježeček je pravidelná péče o děti rodičů, kteří se tak mají možnost vrátit do pracovního prostředí s vědomím, že o jejich děti bude po tuto dobu profesionálně postaráno.

* Dětská skupina Ježeček je určena pro děti od jednoho roku věku do zahájení povinné školní docházky (do 6 let věku) a je zaměřena na zajištění potřeb dítěte, na výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte. 


PROVOZNÍ DOBA

Dětská skupina Ježeček, dále jen „Ježeček“ je v provozu v pracovních dnech (Po až Pá) od 6:30 do 17:00 hod,(včetně letních prázdnin).

Ježeček je otevřen:
pro příchod dětí od 6:30 do 8:00,
pro vyzvedávání po obědě od 11:30 do 12:00,  
pro odchod domů od 14:30 do 17:00

Po individuální dohodě je možné i v jinou dobu. 


DENNÍ PROGRAM

Denní režim je následující:

06.30 - 08.00 příchod dětí do Ježečka, předávání dětí pečujícím osobám, volné hry dětí, individuální činnost.

08.00 - 10.00 společné vítání se s dětmi, svačina, osobní hygiena, ranní kruh – vítání se
s dětmi, výchovná, pracovní činnost, pohybové a hudebně aktivizační činnosti.

10.00 - 11.00 činnosti dle Plánu výchovy a péče pro dané období, pobyt venku dle počasí.

11.00 - 11.45 příprava na oběd, oběd, osobní hygiena.

11.45 - 14.00 poslechová činnost, odpočinek dětí.

14.00 - 14.30 osobní hygiena, svačina.

14.30 - 17.00 odpolední zájmová činnost, volné činnosti a aktivity dětí zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, individuální činnost, pobyt venku dle počasí, odchod dětí domů.

Výchovná činnost probíhá podle konceptu výchovy a péče Ježeček a je přizpůsobována věku a skladbě aktuálně přítomných dětí. Při provozu Ježečka jsou respektována práva dítěte v souladu s Úmluvou o právech dítěte.


VOLNÁ HRA DĚTÍ

Děti mají možnost volné hry v časech dle denního programu.


ŘÍZENÉ ČINNOSTI

Řízené činnosti jsou upravené vzdělávacím programem a jsou zpracovány do jednotlivých bloků.


POHYBOVÉ AKTIVITY

Náplní pohybových aktivit jsou společná cvičení, zdravotní cviky, řízená TV činnost, hudebně-pohybové činnosti, pobyt na zahradě, vycházky do okolí, návštěva dětského hřiště. 


ODPOČINEK

K odpočinku dětí je určena stabilní doba dle denního programu. 


STRAVOVÁNÍ

Strava je zajišťována provozovatelem DS Ježeček. Děti mají k dispozici stoleček, ochranu oděvu před znečištěním a ubrousek. Učí se správně držet lžičku a používat příbor. Děti jedí samostatně, v případě potřeby je jim poskytována asistence s porcováním a prováděno dokrmování.


Pravidla – provozní řád dětské skupiny Ježeček

Pravidla stanovují podmínky provozu, přijímání dětí, ceny za poskytované služby, práva dětí a rodičů a povinnosti a práva poskytovatele služby. 


Plán výchovy a péče

Cílem péče o děti v zařízení je komplexní rozvoj dítě a jeho bezproblémové začleňování do skupiny vrstevníků. Základními principem výchovy a péče je individuální a respektující přístup a úzká spolupráce s rodinou dítěte.

 

Kontakty

Dětská skupina Ježeček

Romana Havelky 4899/13

586 01 Jihlava

Tel.: +420 778 494 010

E-mail: reditel.jihlava@alzheimercentrum.cz

 

Provozovatel:

Alzheimercentrum Jihlava, z.ú.

Sídlo: Sokolovská 675/9 Praha - Karlín 186 00

Provozovna: Romana Havelky 4899/13 Jihlava 586 01

IČ 02376822

tel.: +420 778 494 010 e-mail: reditel.jihlava@alzheimercentrum.cz

 

Dětská skupina Ježeček je od roku 2017 podporována prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost

dětská skupina ježeček