Alzheimercentrum Aktualita

Kontinuální vzdělávání našich zaměstnanců - kurz Bazální stimulace

04.02 2021 | Zlín

Kontinuální vzdělávání našich zaměstnanců - kurz Bazální stimulace

Společnost Alzheimercentrum klade velký důraz na vzdělávání svých zaměstnanců.

Celoživotní vzdělávání zdravotního personálu prohlubuje nejen kvalifikaci, ale zvyšuje kvalitu a úroveň poskytovaných služeb. 

V prosinci mělo 24 našich pracovníků možnost, díky finančnímu příspěvku Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové, absolvovat základní kurz Bazální stimulace. Jedná se o unikátní koncept, využívaný v ošetřovatelské péči, který staví na doteku. Ten potřebujeme všichni, je naší základní lidskou potřebou. Díky zklidňující, nebo naopak povzbuzující stimulaci můžeme klientovi pomoci, aby si uvědomil sám sebe, svoje tělo a ulehčili mu tak například orientaci v prostoru či denní době. Správnými technikami bazální stimulace lze navodit pocity vzájemné důvěry a porozumění, aktivovat mozkovou činnost, a tím podporovat vnímání, komunikaci a hybnost klienta.

Bazální stimulace dosahuje výborných výsledků u klientů, kteří jsou v těžkém stádiu demence, nekomunikují a zdánlivě nereagují.

 Děkujeme!