Alzheimercentrum Aktualita

Článek v MF DNES - rozhovor s paní ředitelkou z České Lípy

03.07 2020 | Česká Lípa

Přečtěte si rozhovor s naší paní ředitelkou Alzheimercentra Česká Lípa Mgr. Jaroslavou Biolkovou

 

Alzheimercentrum v České Lípě bylo otevřeno v červenci 2019. Proč právě centrum pro osoby s Alzheimerovou chorobou?

 Počet lidí trpících Alzheimerovou chorobou se u nás i ve světě neustále zvyšuje. Statistiky jsou neúprosné a podle aktuálních dat Ústavu zdravotnických informací touto chorobou trpělo v roce 2019 již 167 tisíc obyvatel. Rizikovým faktorem pro vznik Alzheimerovy choroby je především vysoký věk a tím, že naše společnost obecně stárne, přibývá zákonitě i nemocných. Odborníci udávají, že v roce 2050 může být v České republice tento počet až dvojnásobný, i když se může jednat o různé typy demencí. Věříme, že Alzheimercentrum v České Lípě nabízí pomocnou ruku v péči o tyto osoby všem, kteří tuto pomoc potřebují. Česká Lípa byla vybrána pro svou přívětivě danou polohu. Přímo ve městě je několik památných stromů a přírodních památek. Protéká zde řeka Ploučnice a na okrajích města jsou tři kopce, Špičák, Holý vrch a Hůrka. Je zde křižovatka železničních tratí, a tak je zajištěna velmi dobrá dostupnost pro občany z různých směrů naší republiky. Naši klienti zde naleznou několik větších společenských prostor, ale i malých místností a vnitřní zahradu pro trávení volného času dle přání. Ubytování je zajištěno ve dvoulůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením. Bezbariérovost je samozřejmostí.

Co všechno vaše centrum nabízí?

Poskytujeme zde péči osobám s Alzheimerovou chorobou, či jiným typem demence. Ačkoli na Alzheimerovu chorobu dosud neexistuje účinný lék, její průběh lze léčbou v některých případech alespoň zpomalit. Alzheimerova choroba narušuje postupně části mozku a způsobuje pokles tzv. kognitivních funkcí (myšlení, paměť, úsudek). Rychlost, kterou nemoc postupuje, se u každého pacienta individuální a nemocný má postupně větší problémy s vyjadřováním, rozhodováním, nedokončováním myšlenek, je dezorientovaný. Proto zde máme odborně proškolený personál, který je nápomocen se vším, co již náš klient není schopen zvládnout bez pomoci. Velký důraz je dáván na aktivizační činnosti, které se opírají o individuální plán péče daného klienta. Bylo zjištěno, že při Alzheimerově chorobě dochází ke ztrátě krátkodobé paměti, ale na druhé straně může rozvíjet kreativitu. Osoby mnohdy začnou rozvíjet nějakou uměleckou činnost, kterou dříve nedělali. Nabízíme proto množství terapeutických činností jako je muzikoterapie, arteterapie, pohybové aktivity, ale i reminiscenční terapii, která se opírá o vzpomínky klienta.  Snažíme se o to, aby schopnosti, které ještě klienti zvládají, dokázali udržet co nejdéle to bude možné. K procházkám může posloužit naše vnitřní zahrada s altánem a lavičkami, kde mohou klienti, ale i jejich blízcí, trávit volný čas v přírodě.  V centru zde s námi žije i záchranářský pes, který se podílí na péči o naše klienty. Klienti jeho přítomnost vyhledávají a jeho blízkost a hebký kožíšek je vnímám dotykově velice libě.

Součástí centra jsou i spolupracující organizace. O co vlastně jde?

Ano, k nám do centra docházejí například dobrovolníci ze společnosti ADRA, kteří se věnují ve svém volném času našim klientům. Nabízí možnost společné procházky předčítání nebo jen obyčejné popovídání. Také jsme navázali spolupráci s Rodinným centrem Slůně v České Lípě a pravidelně k nám za našimi klienty docházejí úplně maličkaté děti s rodiči. Probíhají společné cvičení, tvoření a předávání dárků k různým výročím. Mezigenerační propojování má své nepopsatelné kouzlo.

 Vámi praktikovaný koncept péče o klienty prezentujete jako unikátní. V čem je tedy jedinečný a jiný v porovnání s dalšími podobnými zařízeními?

Společnost Alzheimercentrum, jak jsem již zmínila, postavila péči na unikátním konceptu, který je jednotný pro všechna naše zařízení. Naše centrum poskytuje propojení zdravotních a sociálních služeb na nejvyšší možné úrovni, a to 24 hodin denně, po 7 dnů v týdnu, tedy nepřetržitě. Našim klientům vytváříme nový domov, kdy každodenní život prožíváme společně. Denní program je nastaven pro každého klienta individuálně a vychází z biografie klienta a jeho životního příběhu. Odborný personál, který je v denním kontaktu s klienty, využívá prvky terapií, které jsou vždy danému klientovi přínosné. Polohovací pomůcky, antidekubitní matrace a polohovací křesla jsou k dispozici v dostatečném množství. Každý, kdo je potřebuje, je má k dispozici.

  

Jaká je kapacita Alzheimercentra, máte ještě volná místa? Jak mají zájemci postupovat, chtějí-li se stát Vašimi klienty?

 

Centrum má k dispozici zatím prvních 70 lůžek a konečnou maximální kapacitu až132 lůžek. V současné době již opět přijímáme klienty do našeho centra po menší odmlce, která byla způsobena pandemií COVID-19. Příchod každého nového klienta znamená řízený proces, zejména s ohledem na adaptační období, které je velmi důležité jak pro klienta samotného, tak pro personál. Evidujeme několik desítek žádostí o umístění a denně poskytujeme poradenství v oblasti péče o osoby s demencí. Vzhledem k tomu, že čekací doba v zařízeních sociálních služeb je několik měsíců, doporučuji všem, kteří využití naší služby zvažují, aby nás včas kontaktovali. Žádost lze podat na webových stránkách www.alzheimercentrum.cz vyplněním elektronického formuláře. Pro žadatele o umístění, kteří nevlastní počítač jsme připraveni samozřejmě pomoci. Na přijaté žádosti reaguje sociální pracovnice a dle požadavku zájemce je sjednána osobní schůzka nebo návštěva s poradenstvím a domluvení dalších kroků vedoucích k uspokojení potřeb žadatele. Pro zájemce jsem k dispozici prakticky denně na emailové adrese reditelka.ceskalipa@alzheimercentrum.cz nebo na mobilním telefonu 775 893 810.

 

Jak Vás naplňuje Vaše práce?

Možnost pracovat pro tak velkou společnost byla pro mě nesmírná výzva. Tím, že jsem tuto příležitost dostala a mohla jsem se stát platným členem týmu této společnosti, se pro mě otevřely další možnosti ke své seberealizaci. Pracuji ráda v týmu stejně smýšlejících lidí a tento tým jsem zde našla. Byla jsem velmi mile překvapena milým, vstřícným přijetím a podporou ve všech oblastech, s kterými se moje pracovní zařazení prolíná. Snažím se proto vybudovat z našeho centra místo, které si díky velmi odborné péči a přístupu ke klientům, stává novým domovem pro naše klienty. Stále stoupající zájem ze strany veřejnosti nás utvrzuje v tom, že děláme práci, které rozumíme a jsme na správném místě.  Jsem přesvědčena o tom, že díky našim zkušenostem a poskytování komplexní odborné péče, zajištujeme vysokou kvalitu života lidem velmi křehkým  a jinak lehce zranitelným. A to si myslím není málo.

 

       „ Život je krásný jako diamant, ale křehký jako okenní tabule“ Gilbert Keith Chesterton