Alzheimercentrum Aktualita

Kurz Montessori principy v péči o seniory

24.11 2020 | Průhonice

ČÍM VÍC ZA MĚ DĚLÁŠ TO, CO BYCH ZVLÁDL SÁM, TÍM VÍC MI BEREŠ

Tento slogan myšlenkově protínal celý kurz Montessori principy v péči o seniory, který pro nás i v této době plné omezení zrealizovalo on-line formou Centrum Seňorina. Díky tomu se mohl náš personál  zdokonalit v používaných praktikách, získal nové poznatky a v neposlední řadě měl možnost konzultovat konkrétní situace z praxe.

Vážíme si této příležitostii a děkujeme, že nám Centrum Seňorina pomáhá zvyšovat profesionální úroveň našich zaměstnanců a využívat nově dostupné praktiky k dosažení individuálního přístupu v péči o naše klienty. Velké poděkování patří též nadaci Olgy Havlové, bez jejíž finanční podpory by byla realizace velmi obtížná.

Kurz Montessori principy v péči o seniory naši zaměstnaci z průhonického Alzheimercentra absolvovali v říjnu. Dozvěděli jsme se, kdo vlastně Maria Montesori byla a jaké jsou praktiky a principy celého Montessori konceptu.

Prošli jsme několik nejčastějších modelových situací, kde jsme si ukázali například:

·       - jak umožnit každému jedinci, aby byl co nejméně závislý na ostatních

·      -  proč je důležité zachovat si vysoké sebehodnocení

·     -   proč mít své smysluplné místo ve své komunitě a být jí zároveň prospěšný

Prouhloubili jsme si znalosti, jak být klientovi nápomocní, ale přitom ho podpořit v tom, aby vše dokázal sám. Z toho pramení i poučení ČÍM VÍC ZA MĚ DĚLÁŠ TO, CO BYCH ZVLÁDL SÁM, TÍM VÍC MI BEREŠ.

Názorně jsme si předvedli, jak klientům upravit jejich prostředí, aby se cítili co nejlépe a objasnili si do jakých rolí je můžeme zapojovat v rámci domova a jak nejlépe využít jejich rituály v každodenním životě. Zaměřili jsme se také na aktivity a rozebrali různé druhy, které je možné klientovi nabídnout a jaká jsou pravidla před samotnou realizací.

Další z témat bylo zacílené na potřeby klienta. Procvičili jsme , jak vložit co nejvíce informací do jeho prostředí a hlavně jak si dávat pozor na správnou komunikaci.

V druhé části školení nám byl představen Montessori model v praxi. Zaměřili jsme se na hlavní body :

·      -  jak připravit prostředí pro klienta

·      -  správné zaměření/zacílení

·      -  jak hledat a shromažďovat informace

·      -  důležitost stanovení plánu a cílů

·     -   sociální role daného klienta

·       - každodenní aktivity a rituály klienta

·       - jak hodnotit daného klienta a zaznamenávání průběhu stanoveného plánu

Na závěr jsme si prošli s lektorkou situaci v našem centru a probrali modelové situace z běžného pracovního dne.

Kurz Montessori můžeme všem doporučit, protože jsme se dozvěděli plno nových poznatků a možností,  jak s klientem pracovat a vytvořit mu co nejlepší možné prostředí.