Preventivní opatření - koronavirus

13.03 2020 | Černošice

Preventivní opatření, epidemie koronavirem

Společnost Alzheimercentrum si je vědoma vývoje a vážnosti situace v souvislosti s epidemií novým koronavirem (COVID-19). Klienti našich zařízení jsou nejohroženější skupinou a všichni máme zájem je v maximální možné míře chránit. 

Nastavená preventivní opatření reflektují nařízení a doporučení Vlády České republiky, Ministerstva zdravotnictví, Státního zdravotního ústavu, krajských hygienických stanic a krajských orgánů.

Zákaz návštěv na všech zařízeních Alzheimercentrum platí již od 2. března 2020 (byl zaveden ještě před doporučením Bezpečnostní rady státu).

Společnost Alzheimercentrum se řídí Krizovým plánem ze dne 10.3. 2020, který byl vypracován v souladu s doporučeními Asociace poskytovatelů sociálních služeb, zveřejněných 5.3. 2020.

Ve všech zařízeních Alzheimercentrum dodržujeme:

  • Zákaz návštěv a zrušení jakýchkoliv veřejných akcí (rodiny, studentské stáže, externí spolupracovníci, školení…)
  • Zákaz odchodů klientů mimo zařízení (výjimka pouze při akutních zdravotních problémech)
  • Zvýšený dohled nad klienty a pravidelné měření teploty a sledování celkového zdravotního stavu s důrazem na příznaky respiračního onemocnění
  • Zvýšená dezinfekce pokojů klientů i veškerých společných prostor
  • Pravidelná edukace personálu (dodržování bezpečnostních opatření, použití ochranných pomůcek, hygienických, desinfekčních a bariérových opatření) včetně monitoringu zdravotního stavu všech zaměstnanců