Preventivní opatření - koronavirus

13.03 2020 | Česká Lípa

Preventivní opatření, epidemie koronavirem

      Společnost Alzheimercentrum si je vědoma vývoje a vážnosti situace v souvislosti s epidemií novým koronavirem (COVID-19). Klienti našich zařízení jsou nejohroženější skupinou 

a všichni máme zájem je v maximální možné míře chránit.

     Nastavená preventivní opatření reflektují nařízení a doporučení Vlády České republiky, Ministerstva zdravotnictví, Státního zdravotního ústavu, krajských hygienických stanic
a krajských orgánů.

     Zákaz návštěv na všech zařízeních Alzheimercentrum platí již od 2. března 2020 (byl zaveden ještě před doporučením Bezpečnostní rady státu).

Společnost Alzheimercentrum se řídí Krizovým plánem ze dne 10.3. 2020, který byl vypracován v souladu s doporučeními Asociace poskytovatelů sociálních služeb, zveřejněných 5.3. 2020.

Ve všech zařízeních Alzheimercentrum dodržujeme:

Zákaz návštěv a zrušení jakýchkoliv veřejných akcí (rodiny, studentské stáže, externí spolupracovníci, školení…)

-        zákaz odchodů klientů mimo zařízení (výjimka pouze při akutních zdravotních problémech)

-        zvýšený dohled nad klienty a pravidelné měření teploty a sledování celkového zdravotního stavu s důrazem na příznaky respiračního onemocnění

-        zvýšená dezinfekce pokojů klientů i veškerých společných prostor

-        pravidelná edukace personálu (dodržování bezpečnostních opatření, použití ochranných pomůcek, hygienických, desinfekčních a bariérových opatření) včetně

monitoringu zdravotního stavu všech zaměstnanců

 

Aktuality jsou uvedeny na  webové stránce : www.alzheimercentrum.cz/koronavirus-prevence

 

Děkuji za pochopení, chápeme všichni, že je to těžké jak pro rodiny, tak pro naše klienty, s kterými se snažíme o této situaci hovořit a trpělivě vysvětlovat.

 

Pokusili jsme se vymyslet, jak toto nelehké období překlenout a můžeme nabídnou pro rodiny, které mají zájem, hovory s Vašimi blízkými přes PC program SKYPE (vždy je třeba se předem domluvit se směnovou sestrou – 775893827 nebo ředitelkou centra 775893810), personál musí zprovoznit skype, vytvořit si spojení s Vaším PC, zajistit přítomnost klienta a vytvoření vhodného prostředí pro komunikaci. Délku tohoto hovoru prosím volte s ohledem na provoz
a možnosti Vašeho blízkého. 

Pro rodiny, které upřednostňují alespoň vizuální kontakt, jsme připraveni jim vytvořit prostor 

( malé parkoviště z boku budovy, malá rampa ) kde je možné přes okno  uskutečnit návštěvu, přes okno je možné setkání a poměrně slušná slyšitelnost. Tuto variantu zatím zkoušíme
a nevíme, jak budou senioři reagovat a zda tato varianta bude pro každého vhodná. Zkusíme
a vyhodnotíme, případně tuto variantu zavrhneme.

Snažíme se vymyslet způsoby komunikace a styku tak, aby nedošlo k porušení nařízeného zákazu návštěv. Chráníme tak naše klienty, ale zároveň zkoušíme i možnosti, jak se rodiny mohou se svými blízkými spojit a vidět nebo slyšet, že je jejich blízký v pořádku a dobrém rozpoložení. 

                                                                                              Děkuji za pochopení

                                                                       Mgr.Jaroslava Biolková, DiS – ředitelka centra