Preventivní opatření - koronavirus

13.03 2020 | Jihlava

Preventivní opatření, epidemie koronavirem

Společnost Alzheimercentrum si je vědoma vývoje a vážnosti situace v souvislosti s epidemií novým koronavirem (COVID-19). Klienti našich zařízení jsou nejohroženější skupinou a všichni máme zájem je v maximální možné míře chránit.

Nastavená preventivní opatření reflektují nařízení a doporučení Vlády České republiky, Ministerstva zdravotnictví, Státního zdravotního ústavu, krajských hygienických stanic, krajských orgánů a Ministerstva práce a sociálních věcí.

Zákaz návštěv na všech zařízeních Alzheimercentrum platí již od 2. března 2020 (byl zaveden ještě před doporučením Bezpečnostní rady státu).

Společnost Alzheimercentrum se řídí Krizovým plánem ze dne 10.3. 2020, který byl vypracován v souladu s doporučeními Asociace poskytovatelů sociálních služeb, zveřejněných 5.3. 2020.

V našich centrech jsme vymezili pokoje pro izolaci klientů v případě potřeby zavedení bariérového systému péče. Denní aktivity klientů jsou realizovány i nadále, ovšem individuální formou, za dodržení všech hygienicko-epidemiologických opatření.

Ve všech zařízeních Alzheimercentrum dodržujeme:

  • Zákaz návštěv rodinných příslušníků a zrušení všech veřejných akcí typu studentských stáží, školení, jarních slavností nebo návštěv externistů.
  • Zákaz odchodů klientů mimo zařízení s výjimkou nezbytných návštěv zdravotních zařízení v akutních případech
  • Zvýšený dohled nad klienty, pravidelné měření teploty a sledování celkového zdravotního stavu s důrazem na příznaky respiračního onemocnění, průjmovitých stavů, změny nálad apod.
  • Zvýšenou dezinfekci pokojů klientů i veškerých společných prostor
  • Pravidelnou edukaci personálu v dodržování bezpečnostních opatření, používání ochranných pomůcek, hygienických, dezinfekčních a bariérových opatření včetně monitoringu zdravotního stavu všech zaměstnanců
  • Minimalizaci kontaktu mezi personálem, kdy máme oddělené provozy, zavedli jsme režimová opatření při střídání směn a zrušili společné stravování
  • Minimalizaci kontaktu mezi klienty, kdy jsme zrušili společné aktivity a klientům se věnujeme individuálně na pokojích