Alzheimercentrum Aktualita

Rozhovor ve Zlínském deníku

27.04 2020 | Zlín

Zlínský deník: rozhovor s regionální ředitelkou Alzheimercentra Ing. Helenou Novákovou:

Jak jste nastavili preventivní opatření v rámci společnosti Alzheimercentrum?

V našich 13 - ti zařízeních se staráme o více jak 1200 klientů, jejichž primární diagnózou je Alzheimerova choroba či jiné typy demence, které v kombinaci s vysokým věkem předurčují naše klienty do té nejrizikovější skupiny. Tuto skutečnost si velice dobře uvědomujeme, proto většinu preventivních opatření nastavujeme s předstihem, často ještě před přijetím vládních nařízení, a to přesto, že jejich zavádění je provozně i personálně velmi náročné.

Máme ustanovený krizový štáb jak na centrální úrovni, ten zodpovídá za aktualizaci krizového plánu v souladu s nařízeními i doporučeními vlády České republiky, Ministerstva zdravotnictví a jednotlivých krajských orgánů, tak na úrovni jednotlivých center, která zavádí všechna potřebná opatření do provozu. Byli jsme mezi prvními, kteří vyhlásili zákaz návštěv, a to hned od 2. března, stejně jako zrušení všech veřejných akcí. Nedílnou součástí prevence je také zvýšená četnost dezinfekce jak pokojů, tak společných prostor.

Zdravotní stav klientů pravidelně monitorujeme, kromě zmiňované teploty se zaměřujeme na jakékoliv příznaky respiračních a průjmových onemocnění. Vzhledem k cílové skupině, kdy klient není vždy schopen nám popsat a vyjádřit své potíže, sledujeme i změny nálad.

Teplotu měříme 2x denně jak u našich klientů, tak i u zaměstnanců, u těch kontrolujeme tělesnou teplotu před nástupem do služby a na konci pracovní doby.

Co se týká nastavení režimu zaměstnanců, tak minimalizujeme kontakt mezi personálem. Máme oddělené provozy dle individuálních možností jednotlivých center, zavedli jsme režimová opatření při střídání směn a zrušili také společné stravování. Zaměstnanci jsou pravidelně proškolováni v dodržování všech bezpečnostních opatření či používání ochranných pomůcek. Podrobný přehled všech preventivních opatření naleznete na našich webových stránkách: www.alzheimercentrum.cz.

 

Co děláte pro to, aby pacienti trpící Alzheimerovou chorobou či jinými typy demencí zvládli současnou situaci? 

Klienti, kteří mají střední či lehčí fázi demence vnímají hlavně zákaz návštěv. Vysvětlujeme jim, že hlavním cílem je chránit nás všechny. Snažíme se ze všech sil být našim klientům oporou a jistotou. Jde o velmi křehké a zranitelné osoby. Žijí ve svém světě, trpí ztrátou krátkodobé paměti, mají narušenou orientaci, úsudek, schopnost rozhodování a neumí vyhodnotit situace. Potřebují, abychom jim – a to neplatí jen pro současnou situaci – zajistili hlavně jistotu, lásku a trpělivost. Velice důležitá je verbální i neverbální komunikace, správně zvolený tón hlasu, schopnost naslouchat a být vnímavý na veškeré projevy klientů. V současné době pracujeme s klienty individuálně. Snažíme se i za této nestandardní situace, vytvořit co nejpřirozenější prostředí. V rámci každodenních činností trénujeme kognitivní funkce, procvičujeme paměť, provádíme stimulaci smyslů, které jsou u osob s Alzheimerovou chorobou velmi vnímavé. Součástí naší péče je klást důraz i na spirituální potřeby. Na některých centrech řešíme propojení s duchovním on-line formou přes aplikaci Skype nebo sledováním on-line bohoslužeb. Můžeme s klidným svědomím říci, že u nás se nikdo necítí osamocený.

Jak komunikují klienti s rodinami? Jaké typy komunikace volíte podle různého rozsahu onemocnění?

Komunikace a osobní kontakt jsou pro naše klienty a jejich rodiny velmi důležité. Proto bylo naší snahou ihned po vyhlášení zákazu návštěv najít náhradní řešení.

Máme připravené dvě varianty. Buď může rodina s blízkým komunikovat přes jeho vlastní mobilní telefon, kdy mu personál pomáhá zprostředkovat volání, nebo přes služební telefon, kdy si s rodinou domlouváme určitý čas vhodný pro volání a opět vše potřebné zajistíme. Na většině centrech nabízíme i možnost komunikace prostřednictvím aplikace Skype. Máme k dispozici notebooky či tablety, které slouží právě pro tuto možnost komunikace, a aktivizační pracovníci pomáhají klientům v navázání spojení.

Musím říct, že se často jedná o velmi emotivní chvíle, kdy klient může být se svou rodinou spojen i vizuálně a jde o nezapomenutelné okamžiky pro obě strany. Právě v těchto situacích si vždy uvědomím, jak silné vazby mezi klientem a rodinou jsou a jak důležitý tento kontakt je.

Klienti v lehčí fázi demence ještě zvládají jednoduché způsoby obsluhy mobilního telefonu sami nebo potřebují jen menší dopomoc od personálu. Pro osoby v těžší fázi demence je obtížné pochopit v rámci videohovoru, že své blízké vidí, ale fyzicky s nimi nejsou. Zde se nám osvědčila spíše komunikace formou fotografií, zasílaných od rodin a krátkých dopisů či vzkazů. Ty můžeme následně využít i pro individuální reminiscenci.

Jak předáváte informace rodinám o jejich blízkých, o které pečujete?

Snažíme se všem požadavkům rodin i klientů vyhovět. Jsme v kontaktu prostřednictvím telefonu, mailu, sdílíme příspěvky na facebookových stránkách.  S klienty pak společně připravujeme odpovědi, fotíme či natáčíme videa. I to je pro nás něčím novým a pro všechny obohacujícím prožitkem.

 

A jak motivujete personál, aby se pozitivně choval ve chvílích, kdy bez návštěv plní roli nejbližší rodiny?

Vnímáme, že na naše zaměstnance jsou díky četným hygienickým a provozním opatřením kladeny v tyto dny nemalé nároky, navíc si velmi dobře uvědomují, že právě na jejich profesionalitě a odborných znalostech může záviset to, jak ve všech vyjmenovaných anti koronavirových opatřeních uspějeme. Uvolnili jsme proto, počínaje březnem, dodatečné finanční prostředky do mimořádných odměn pro všechny, kteří se zásadní měrou podílejí na zvládnutí našich provozů. Další extra příplatky vyplácíme nově těm, kteří zajišťují péči v tzv. Covid zónách zřízených v souladu s nařízením vlády na 10 % kapacity center. Pro naše zaměstnance spouštíme i služby psychologa, který jim v případě potřeby dokáže poskytnout intervenci.

V situaci, v jaké se nejen naše centra, ale celá společnost momentálně nachází, je ale důležitá nikoli jen momentální, krátkodobá motivace, ale především dlouhodobá angažovanost našich zaměstnanců, sehranost týmů, kdy se mohou spolehnout jeden na druhého, vzájemně se respektují, vychází si vstříc. A právě v těchto dnech se ukazuje, že takto naše týmy fungují, za což jsme velmi rádi.

A na závěr: Nemáte hezkou milou vtipnou historku z vašeho prostředí? 

 Ve zlínském Alzheimercentru se již tradičně v měsíci únoru koná ples pro klienty a zaměstnance.  Jedná se vždy o velkou událost, která je náročná zejména na personál, který se snaží každý rok připravit akci co nejlépe a mít vyladěno až do detailů. Pečou se dobroty připravují chlebíčky, chystá se výzdoba, tombola, dekorace na stoly. Důležitou součástí je příprava garderóby klientů ve spolupráci s rodinou a vrcholem před samotnou akcí je tzv. salón krásy, tzn. klientky se dopoledne krásně načešou, provede se kosmetika, ženám make up, nalakují se nehty …. no prostě jsou to krásné upravené dámy. Každá je šťastná, když se podívá do zrcadla.  A samotný ples je něčím úžasným jak pro klienty, tak pro všechny zúčastněné.

V loňském roce byla pro mě nezapomenutelná situace, kdy druhý den po plesu sociální pracovnice zpracovala nádherné fotografie z akce a dala na společnou nástěnku. Klienti k nástěnce postupně přicházeli, procházeli si fotky a já jsem náhodně zaznamenala komunikaci dvou klientek, které ukazovaly na fotografie na nichž byli právě ony. Je třeba podotknout, že obě klientky mají problém s krátkodobou pamětí, tudíž, co bylo včera si již nepamatují.

Jedna dáma, paní Olinka, ukazovala na fotografie sebe a povídala té druhé: „ Já tedy nevím, ale tu paní odněkud znám. Má fakt krásné šaty a je to kočka.“ Druhá souhlasně přikyvovala.

Já jsem se k paní Olince naklonila a povídám: „Paní Olinko, Vám to včera ale vážně moc slušelo! Ten ples se povedl, že?“

Ona se otočila směrem ke mně a zcela přesvědčivě mi povídá: „Včera?..No to určitě, to bych o tom musela asi vědět 😊 A takové vlasy já přece nemám a vždycky jsem je chtěla mít takto načesané“. V duchu jsem se usmála. Bylo zbytečné jí přesvědčovat a něco vyvracet …. A nebylo to ani podstatné. Hlavně, že vlastní ples si moc užila a ten prožitý okamžik ji udělal radost.