Zpravodaj z Pardubic

11.01 2021 | Pardubice

Vážené dámy, vážení pánové

 

přečtěte se první - úplně nové vydání Zpravodaje.

 

Mám tu čest a potěšení Vás přivítat jménem svým a jménem Alzheimercentra Pardubice z.ú..

Na úvod tohoto čísla zcela nového zpravodaje mám hned několik momentů, které bych ráda zmínila.

Konec roku 2020 byl pro nás, zaměstnance Alzheimercentra Pardubice z.ú., velmi hektický. Od září 2020 jsme vynakládali hodně sil na to, abychom mohli ještě první týden v prosinci přivítat ve zcela novém objektu naše první obyvatele.

Druhý moment, který provází nás všechny již dlouhou dobu, je přítomnost Covid19, který nám všem velmi ztěžuje život i práci. Děkuji Vám všem za součinnost a dodržování opatření, která nám pomáhají situaci zvládat, byť je to někdy velmi zatěžující, omezující a psychicky náročné.

Třetím momentem je pomyslná výzva s vidinou snad lepších zítřků -  vstup do nového roku 2021. Pevně věřím, že nový rok nám všem přinese pozitivní obrat v našich životech.

 

Vážené dámy a pánové,

Přeji Vám i Vašim blízkým, aby Vás v novém roce provázelo pevné zdraví a to ostatní přijde jistě samo…

 

S úctou a díky,

Eva Kunátová Holečková