Obnovení návštěv od 8.2.

03.02 2021 | Filipov

Obnovení návštěv

 

Od soboty 6.2.2021 bude opět spuštěný rezervační systém. Návštěvy jako takové budou zahájeny od pondělí 8.2.2021.

Návštěvy je možné objednat pouze prostřednictvím rezervačního systému - www.alzheimercentrum.cz/rezervace.

Pokud si potřebujete ověřit platnost termínů rezervací, nemáte možnost nebo Vám návštěva nejde rezervovat, obracejte se v pracovní době pondělí až pátek od 7:00 – 15:30 hod. na Lukáše Pallana, tel: 774 774 718, e-mail: prima.pece@alzheimercentrum.cz .

Jak budou návštěvy probíhat:

-        Každá jednotlivá návštěva je na dobu 60 minut, avšak do této doby se započítává veškerá administrativní agenda, povinné testování rodinných příslušníků a následná dezinfekce prostor po ukončení návštěvy. To samotnou dobu návštěvy výrazně zkracuje. 

-        Na návštěvu k jednomu klientovi smí v tuto chvíli pouze 2 osoby.

-        Na návštěvu musíte přijít s respirátorem (minimálně FFP2). Prosíme Vás, respirátor vybalte z originálního obalu až těsně před návštěvou, při opakovaném použití ztrácí svoji účinnost.

-        Pokud jste prodělali Covid v uplynulých 90 dnech, musíte přinést písemné vyjádření lékaře o prodělaném onemocnění. My si uděláme kopii a nemusíte být testováni antigenními testy.

-        Pokud máte PCR stěr, který není starší než 48 hodin, musíte mít průkaz tohoto testování (minimálně sms, kterou jsme povinni si vyfotografovat)

-        Pokud jste neprodělali Covid v uplynulých 90 dnech a nemáte PCR stěr ne starší než 48 hodin, musíte se před návštěvou podrobit antigennímu testování.

-        Před provedením antigenního testu budete podepisovat několik dokumentů (informovaný souhlas s provedením výkonu, čestné prohlášení a dokument k evidenci Vašich osobních údajů).

-        Pro testování dětí antigenními testy nejsme personálně zajištěni, proto musí být děti negativně testovány na testovacím místě a přijít s platným negativním výsledkem testu (nesmí být starší než 48 hodin).

-        Abychom zkrátili administrativní činnost, je v rezervačním systému povinný údaj o tom, zda jste již onemocnění Covid prodělali, zda máte PCR stěr nebo zda Vás budeme testovat antigenními testy. Prosíme, vyberte při rezervaci jednu z těchto možností.

-        Další opatření jako jsou dezinfekce rukou a měření TT zůstávají nadále v platnosti.

-        Návštěvy nemohou být uskutečněny na pokoji klientů, pro návštěvy bude vyhrazen prostor.

 

Telefonní a videohovory:

Telefonní a videohovory obnovujeme od pondělí 8.2.2021.

Na jejich čase se můžete domluvit na telefonním čísle:  

774 774 719  - dostupný denně od 8:00 do 15:30 hod.

Toto telefonní číslo neslouží pro informace a rezervaci návštěv.

Skype                  „AC2 Filipov“ nebo „AC3 Filipov“

.

778 424 766       hovory s klienty

Toto telefonní číslo je určeno výhradně pro zprostředkování telefonních hovorů s Vašimi blízkými - neslouží pro rezervaci návštěv, telefonních nebo videohovorů.

 

Pro lepší orientaci a komunikaci níže uvádím další telefonní čísla:

 

1.     Informace o klientech

Vám poskytnou v pracovních dnech pondělí - pátek 7:00 - 15:30 hod. staniční sestry na telefonních číslech:

778425 147         Milada Doležalová

774 774 012         Jana Průchová

Mimo jejich pracovní dobu kontaktujte směnové sestry. Ty se ale potřebují v prvé řadě věnovat péči o naše klienty, proto jim prosíme volejte pouze v urgentních případech.

774 774 013         směnová sestra

 

2.     774 774 015          sociální pracovnice

pondělí - pátek od 7:00 do 15:30 hod.

Mgr. Linda Najbrtová - Zajištuje péči klientů po legislativní a sociální stránce.

S otázkami týkajícími se zdravotního stavu, zprostředkování návštěv, telefonních nebo Skype hovorů se na ni prosíme neobracejte, využijte kontaktů výše uvedených.

 

3.     774 774 011          vrchní sestra

pondělí - pátek od 7:00 do 15:30 hod.

Marie Koutová - řídící pracovník – vedoucí přímé péče (zdravotní a sociální péče o klienty).

S otázkami týkajícími se zprostředkování návštěv, telefonních nebo Skype hovorů se na ni prosím neobracejte, využijte kontaktů výše uvedených.

 

Vím, že se Vám všem stýskalo, někteří z Vás byli rozmrzelí z přísných opatření. Nenastavovali jsme je z rozmaru, situace byla opravdu vážná. Zaměstnanci, kteří neonemocněli, podali neuvěřitelný výkon a nesmírně si jich vážím.

O to větší radost mám z toho, že v Alzheimercentru Filipov opět začíná téměř běžný, všední život, kterého si nyní budeme všichni více považovat.

Ráda bych toto cestou poděkovala Vám všem, kteří jste nás v uplynulých dnech a týdnech podpořili a to jak finančně, tak i milým, povzbudivým slovem.

 

Děkuji s přáním hezkých dnů

 

Jana Střihavková, MBA

ředitelka

E-mail: reditelka.filipov@alzheimercentrum.cz

Tel.: +420 774 774 010

www.alzheimercentrum.cz