Návštěvy v našem centru

24.09 2021 | Filipov

Preventivní opatření, epidemie koronavirem

Vzhledem k neustálému vývoji pandemie COVID- 19 a k neustálým změnám týkajících se opatření platných pro zařízení společnosti Alzheimercentrum nám dovolte touto cestou přiblížit aktuálně platná nastavená a realizovaná opatření.

 

Ve všech zařízeních společnosti Alzheimercentrum dodržujeme:

 • Pravidelné testování zaměstnanců (1x týdně)
 • Zvýšený dohled nad klienty, pravidelné měření teploty a sledování celkového zdravotního stavu s důrazem na příznaky respiračního onemocnění, průjmovitých stavů, změny nálad apod.
 • Zvýšenou dezinfekci kontaktních ploch pokojů klientů i veškerých společných prostor
 • Pravidelnou edukaci personálu v dodržování bezpečnostních opatření, používání ochranných pomůcek, hygienických, dezinfekčních a bariérových opatření včetně monitoringu zdravotního stavu všech zaměstnanců
 • Denní aktivity klientů jsou realizovány již i ve skupinách, ovšem za dodržení rozestupů s pravidelným větráním. 

 

Návštěvy

 • Návštěvy je možné objednat pouze prostřednictvím rezervačního systému: www.alzheimercentrum.cz/rezervace
 • Každá jednotlivá návštěva je na dobu 60 minut, avšak do této doby se započítává veškerá administrativní agenda, povinné testování rodinných příslušníků a následná dezinfekce prostor po ukončení návštěvy. To samotnou dobu návštěvy výrazně zkracuje.  
 • V systému se každý den (počínaje půlnocí) uvolní další den od aktuálního dne a to 3 týdny dopředu.
 • Nadále Vám bude zasíláno vygenerované potvrzení rezervované návštěvy a to cca 14 dní před jejím termínem a to výhradně v pracovní dny.
 • Opakovaně prosíme všechny, kteří mají zaregistrovanou návštěvu a nemohou na ni přijet, aby rezervaci zrušili na telefonním čísle:774 774 718 (koordinátor přímé péče pan Lukáš Pallan) nebo e-mailem: primapece.filipov@alzheimercentrum.cz  a my tak mohli volný termín nabídnout jiným rodinným příslušníkům našich klientů, kteří by rádi přišli. Pokud budete rušit návštěvu v pátek odpoledne nebo během víkendu, kontaktujte výhradně směnovou sestru na tel. 774 774 013.
 • Kontaktní osobou pro rezervace návštěv je pan Lukáš Pallan, který Vám je k dispozici v pracovní době pondělí - pátek od 7:00 do 15:30 hod. Pokud rezervaci zrušíte e-mailem po jeho pracovní době, v pátek odpoledne nebo o víkendu, nemůže na tuto zprávu reagovat, předat ji dál. Využijte proto možnosti předání informace směnové sestře. O víkendu Vám nemůžeme ani potvrdit rezervaci, vše je možné realizovat pouze v pracovní dny.
 • Při každé návštěvě prosíme o předložení planého certifikátu o prodělaném onemocněníukončené vakcinaci Covid-19 nebo absolvování PCR test - platnost 7 dní nebo POCT testem ne starším 72 hod.
 • Jediné platné (mezinárodní) - s QR kódem              
 • V případě, že není splněna výjimka z testování, osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test, který provádí zdravotnický pracovník a je určen pouze pro účely návštěvy v sociálním zařízení, tudíž nevystavujeme potvrzení o výsledku testu.
 • Na návštěvu musíte přijít s respirátorem (FFP2/KN95). Prosíme Vás, respirátor vybalte z originálního obalu až těsně před návštěvou, při opakovaném použití ztrácí svoji účinnost.
 • Dezinfekce rukou a měření TT zůstávají nadále v platnosti.
 • Návštěvy nemohou být uskutečněny na pokoji klientů, pro návštěvy bude vyhrazen prostor.
 • Pokud nebudou dodrženy výše uvedené body, vyhrazujeme si možnost návštěvu ukončit.

 

Výjimky z testování

 • osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření;
 • osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test;
 • osoba byla naočkována proti onemocnění covid-19 (dle typu očkovacího schématu a dle doby uplynulé od očkování příslušnou dávkou) a doloží to národním certifikátem;
 • osoba prodělala covid-19 a od pozitivního testu neuplynulo více než 180 dní

 

Vycházky

 • V případě, že svého blízkého chcete vzít na vycházku, doporučujeme tuto informaci nahlásit směnové sestře tel. 774 774 013  minimálně 24 hodin dopředu tak, abychom zajistili včasnou přípravu Vašeho blízkého.
 • Při pobytu mimo zařízení /při vycházkách, tak nadále platí povinnost používání respirátoru minimálně třídy FFP2 nebo N95 po celou dobu setrvání mimo zařízení. Vzhledem ke stále vysokému riziku přenosu nákazy také doporučujeme testování antigenními či PCR testy všech členů rodiny, se kterými bude Váš blízký v kontaktu.

 

Očkování

·       Aktuálně zjišťujeme praktické možnosti pro realizaci 3. posilovací dávky

 

S přáním hezkého dne

 

Jana Střihavková

ředitelka

E-mail: reditelka.filipov@alzheimercentrum.cz

Tel.: +420 774 774 010

www.alzheimercentrum.cz