Alzheimercentrum Aktualita

Nový zpravodaj z České Lípy

28.04 2020 | Česká Lípa

 

Milé rodiny a osoby  našim klientům blízké, prostě všichni, kteří náš zpravodaj budete číst.

 

 

 

        Není to tak dávno, kdy se starý rok 2019 přehoupl do roku nového, a je tu zase jaro. Nezbývá nám, než se zase ohlédnout za prvními třemi měsíci roku 2020 a pokusit se je přiblížit i těm, kteří neměli možnost se s námi více setkávat.

 

        Bohužel toto období nebylo moc veselé, bylo poznamenáno pandemií způsobenou koronavirem COVID-19, která nás na nějaký čas zcela paralyzovala. Přesto jsme ještě stačili uskutečnit některé akce a další uzpůsobit zvláštní době, která byla ovlivněna  strachem
z  neznámého, z nákazy, obavami o naši budoucnost,  obavami o zdraví našich klientů i jejich rodin.

 

        První měsíc roku 2020 byl v Evropě historicky nejteplejším lednem od roku 1981.  Většina z nás trpělivě čekala na první sníh a Ti nedočkaví se za ním vydali na hory.  Paní Zima ale  byla dámou, která si spletla svůj přírodní kabátek a navlékla místo kožichu lehké sáčko. Ani vláda měsíce února nezaznamenala mnoho změn. Divili jsme se přírodě,  když se objevily první jarní květy na některých stromech a keřích.  Popletený byl i hmyz a ptáci, protože teploty značně kolísaly směrem nahoru i dolů. Toto vše mělo vliv i na nás a naše klienty.

 

        Vycházky na zahradu byly tou pravou, vyhledávanou a oblíbenou aktivitou.  I naše centrum se připravovalo na velikonoční výzdobu, i když bylo již zřejmé, že ji neuvidí nikdo jiný kromě nás v centru.  Velikonoce profrčely kolem nás jako závodní formule a byly pryč aniž bychom se stačili pozastavit a vnímat sílu těchto svátků.

 

        Přesto jsme se snažili, aby naši klienti byli spokojení, usměvaví a nepocítili nutná opatření, která jim omezila styk se svými blízkými a zasáhla i do režimu jejich života
v jejich stávajícím domově.  Jak se nám toto podařilo můžete každý posoudit dále v našem zpravodaji.

 

         Děkuji za Vaši trpělivost, pochopení, pomoc a podporu, kterou jste nám vyjádřili.  Věřte, že i pro nás tato nastalá situace byla nová a museli jsme se mnohým věcem učit.

 Vaše  Mgr.Jaroslava Biolková, DiS – ředitelka

Zpravodaj ke stažení