Alzheimercentrum Dětská skupina Myška

Dětská skupina Myška

Od ledna 2020 provozujeme v Zábřehu dětskou skupinu s názvem Myška. Tato školička je určena dětem, jejichž rodič je zaměstnancem poskytovatele sociálních služeb  - Alzehimercentrum Zábřeh z. ú. nebo žijí v nedalekém okolí či sdílí myšlenku školičky v našem zařízení.

Základním účelem provozování dětské skupiny je pravidelná péče o děti rodičů, kteří se tak mají možnost vrátit do pracovního prostředí s vědomím, že o jejich děti bude po tuto dobu profesionálně postaráno.

Dětská skupina Myška je určena pro děti od jednoho roku věku do zahájení povinné školní docházky (do 6 let věku) a je zaměřena na zajištění potřeb dítěte, na výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte.  

PROVOZNÍ DOBA

Dětská skupina Myška, dále jen „Myška“ je v provozu v pracovních dnech (Po až Pá) od 6:30 do 17:30 hod (včetně letních prázdnin).

Ježeček je otevřen:

pro příchod dětí od 6:30 do 8:00,

pro vyzvedávání po obědě od 11:30 do 12:00,  

pro odchod domů od 14:30 do 17:30

Po individuální dohodě je možné i v jinou dobu.

DENNÍ PROGRAM

Denní režim je následující:

 06.30 - 08.00 příchod dětí do Myšky, předávání dětí pečujícím osobám, volné hry dětí, individuální činnost;

08.00 - 10.00 společné vítání se s dětmi, svačina, osobní hygiena, ranní kruh – vítání se
s dětmi, výchovná, pracovní činnost, pohybové a hudebně aktivizační činnosti;                                                                                                                 

 10.00 - 11.00 činnosti dle Plánu výchovy a péče pro dané období, pobyt venku dle počasí;

 11.00 - 11.45 příprava na oběd, oběd, osobní hygiena;

 11.45 - 14.00 poslechová činnost, odpočinek dětí;

 14.00 - 14.30 osobní hygiena, svačina;

 14.30 - 17.30 odpolední zájmová činnost, volné činnosti a aktivity dětí zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, individuální činnost, pobyt venku dle počasí, odchod dětí domů.

Výchovná činnost probíhá podle konceptu výchovy a péče Ježeček a je přizpůsobována věku a skladbě aktuálně přítomných dětí. Při provozu Myšky jsou respektována práva dítěte
v souladu s Úmluvou o právech dítěte.

VOLNÁ HRA DĚTÍ

Děti mají možnost volné hry v časech dle denního programu.

ŘÍZENÉ ČINNOSTI

Řízené činnosti jsou upravené vzdělávacím programem a jsou zpracovány do jednotlivých bloků.

POHYBOVÉ AKTIVITY

Náplní pohybových aktivit jsou společná cvičení, zdravotní cviky, řízená TV činnost, hudebně-pohybové činnosti, pobyt na zahradě, vycházky do okolí, návštěva dětského hřiště.

ODPOČINEK

K odpočinku dětí je určena stabilní doba dle denního programu.  

STRAVOVÁNÍ

Strava je zajišťována provozovatelem DS Myška. Děti mají k dispozici stoleček, ochranu oděvu před znečištěním a ubrousek. Učí se správně držet lžičku a používat příbor. Děti jedí samostatně, v případě potřeby je jim poskytována asistence s porcováním a prováděno dokrmování.

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Přihláška do dětské skupiny Myška zde.

Plán výchovy a péče v dětské skupině Myška zde.

Pravidla - Provozní řád v dětské skupině Myška zde.

KONTAKTY

Dětská skupina Myška
Smetanova 196/52
Tel.: 778 494 030
E-mail: reditelka.zabreh@alzheimercentrum.cz

Provozovatel:

Alzeheimercentrum Zábřeh z. ú.
Smetanova 196/52
06034357
Tel.: 778 494 030
E-mail: reditelka.zabreh@alzheimercentrum.cz