Alzheimercentrum Dětská skupina Papoušek

Dětská skupina Papoušek

V červnu 2017 byla otevřena dětská skupina Papoušek. Provozování dětské skupiny Papoušek probíhá v rámci našeho zařízení Alzheimercentrum Průhonice, z.ú. ulice Na Michovkách I 707 Průhonice. Tato dětská skupina je určena dětem, jejichž rodič je zaměstnancem Alzheimercentra Průhonice, z.ú. nebo žije v nedalekém okolí či sdílí myšlenku dětské skupiny v našem zařízení.

Základním účelem provozování dětské skupiny Papoušek je pravidelná péče o děti rodičů, kteří se tak mají možnost vrátit do pracovního prostředí s vědomím, že o jejich děti bude po tuto dobu profesionálně postaráno.

  • Dětská skupina Papoušek je určena pro děti od jednoho roku věku do zahájení povinné školní docházky (do 6 let věku) a je zaměřena na zajištění potřeb dítěte, na výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte. 

Denní program

Dětská skupina Papoušek je v provozu v pracovních dnech (Po až Pá) od 6:30 do 17:30 hod. (včetně letních prázdnin), možnost změny/úpravy času vyhrazena. 

DENNÍ PROGRAM 

06.30 - 08.00  příchod dětí do dětské skupiny, předávání dětí pečujícím osobám, volné hry dětí, individuální činnost;

08.00 - 10.00  společné vítání se s dětmi, snídaně, osobní hygiena, ranní kruh – vítání se s dětmi, výchovná, vzdělávací a pracovní činnost, pohybové a hudebně aktivizační činnosti;

10.00 - 10.30  osobní hygiena, svačinka;

10.30 - 11.30  činnosti dle Plánu výchovy a péče pro dané období, pobyt venku dle počasí;

11.30 - 12.15  příprava na oběd, oběd, osobní hygiena;

12.15 - 14.30  poslechová činnost, odpočinek dětí;

14.30 - 15.00  osobní hygiena, svačina,

15.00 - 17.30  odpolední zájmová činnost, volné činnosti a aktivity dětí zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, individuální činnost, odchod dětí domů.

Výchovná činnost probíhá podle konceptu výchovy a péče dětské skupiny a je přizpůsobována věku a skladbě aktuálně přítomných dětí. Při provozu zařízení jsou respektována práva dítěte v souladu s Úmluvou o právech dítěte.

 

VOLNÁ HRA DĚTÍ

Děti mají možnost volné hry v časech dle denního programu. 

ŘÍZENÉ ČINNOSTI

Řízené činnosti jsou upravené vzdělávacím programem a jsou zpracovány do jednotlivých bloků. 

POHYBOVÉ AKTIVITY

Náplní pohybových aktivit jsou společná cvičení, zdravotní cviky, řízená TV činnost, hudebně-pohybové činnosti, pobyt na zahradě, vycházky do okolí, návštěva dětského hřiště. 

ODPOČINEK

K odpočinku dětí je určena stabilní doba dle denního programu. 

STRAVOVÁNÍ

Děti mají k dispozici stoleček, prostírání, tácek a ubrousky. Děti se učí správně držet lžičku a používat příbor. Děti jedí samostatně, v případě potřeby je jim poskytována asistence s porcováním a prováděno dokrmování.

 

Pravidla – provozní řád dětské skupiny Papoušek

Pravidla stanovují podmínky provozu, přijímání dětí, ceny za poskytované služby, práva dětí a rodičů a povinnosti a práva poskytovatele služby.

Plán výchovy a péče

Cílem péče o děti v zařízení je komplexní rozvoj dítě a jeho bezproblémové začleňování do skupiny vrstevníků. Základním výchovy a péče je individuální a respektující přístup a úzká spolupráce s rodinou dítěte.

 

Kontakty

Dětská skupina Papoušek

Na Michovkách I  707

252 43  Průhonice

Tel.: +420 778 452 634

E-mail: projekty2@alzheimercentrum.cz

 

Provozovatel:

Alzheimercentrum Průhonice, z.ú.

Na Michovkách I 707  Průhonice  252 43

IČ 29029651

tel.: +420 778 452 634

e-mail: projekty2@alzheimercentrum.cz

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ