Alzheimercentrum Aktualita

Nový Zpravodaj z Písku

05.02 2021 | Písek

Vážení

a milí přátelé našeho Alzheimercentra.

Přečtěte si naše nové Zpravodaje DOZP a DZR.

Máme za sebou opravdu nelehké období, které se nám úspěšně podařilo zvládnout díky

striktně dodržovaným opatřením. Velké poděkování patří všem našim zaměstnancům, kteří

se v maximální možné míře snažili dodržovat všechna protiepidemiologická opatření.

Nebudeme si nalhávat, někdy to bylo pro nás všechny opravdu náročné. Ale i přesto

všechno, je neopouštěla pozitivní energie a s láskou a úsměvem na rtech, denně pečovali

o naše milované klienty, vaše blízké. Tato nelehká doba nám ukázala, že jsme báječný tým,

co nepoleví, dokáže se ještě více semknout a táhnout za jeden provaz. A tímto, bych vám,

celému týmu našeho centra, chtěla za to vše z celého srdce poděkovat Jste úžasní! 😊

Samozřejmě si uvědomujeme, že uplynulý rok nebyl lehký ani pro vás, nejbližší našich

klientů, rodiny. Velké poděkování proto patří i vám. Děkujeme vám nejen za respektování

veškerých změn a opatření plynoucích z vládních nařízení, ale i za Vaši podporu, která pro nás

byla motorem a velkou motivací. Rovněž moc děkujeme za vaše porozumění a trpělivost

Nový rok je na samém začátku a nám všem nezbývá než doufat, že se bude blýskat na lepší

časy, že se situace brzy zlepší a my všichni se co nejdříve budeme moci vrátit k běžnému

životu. Do nového roku 2021 přeji klientům, zaměstnancům a rodinným příslušníkům především

mnoho zdraví, pohody a osobní spokojenosti. 

Bc. Lucie Kučerová, ředitelka