Dětská skupina Včelička

11. ledna 2017 byla otevřena ve Zlosyni při zařízení Alzheimercentrum Zlosyň o.p.s. dětská skupina s názvem Včelička (dále jen „DS Včelička“). Tato dětská skupina je určena dětem, jejichž rodič je zaměstnancem našeho zařízení nebo je z nedalekého okolí či se rodiči líbí naše myšlenka výchovy a péče.

Cílem projektu je rozšíření služeb péče o dítě v místě realizace a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost rodiče s dětmi. Cílová skupina jsou rodiče s malými dětmi.

DS Včelička je určena pro děti od jednoho roku věku do zahájení povinné školní docházky (maximálně do 6 let věku dítěte) a je zaměřena na zajištění potřeb dítěte, na výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte.

 

Informace

DS Včelička je v provozu v pracovních dnech (Po až Pá) od 6:30 do 17:30 hod. (včetně letních prázdnin).

Dětská skupina je otevřena pro příchod a odchod dětí od 6:30 do 8:00 hod, od 12:00 hod. do 12:45 hod., od 15:00 do 17:30 hod. Po individuální dohodě je možné i v jinou dobu.

 

Denní program

06.30 - 08.00 příchod dětí do DS Včelička, předávání dětí pečujícím osobám, volné hry dětí, individuální činnost

08.00 - 10.00 společné vítání se s dětmi, snídaně, osobní hygiena, ranní kruh – vítání se s dětmi, výchovná a pracovní činnost, pohybové a hudebně aktivizační činnosti

10.00 - 10.30 osobní hygiena, svačinka

10.30 - 11.30 činnosti dle Plánu výchovy a péče pro dané období, pobyt venku dle počasí

11.30 - 12.15 příprava na oběd, oběd, osobní hygiena

12.15 - 14.30 poslechová činnost, odpočinek dětí

14.30 - 15.00 osobní hygiena, svačina

15.00 - 17.30 odpolední zájmová činnost, volné činnosti a aktivity dětí zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, individuální činnost, odchod dětí domů.

Výchovná činnost probíhá podle konceptu Výchovy a péče DS Včelička a je přizpůsobována věku a skladbě aktuálně přítomných dětí. Při provozu DS Včelička jsou respektována práva dítěte v souladu s Úmluvou o právech dítěte.

 

Volná hra dětí

Děti mají možnost volné hry v časech dle denního programu.

 

Řízené činnosti

Řízené činnosti jsou upravené Plánem výchovy a péče, a jsou zpracovány do jednotlivých bloků.

 

Pohybové aktivity

Náplní pohybových aktivit jsou společná cvičení, zdravotní cviky, řízená TV činnost, hudebně-pohybové činnosti, pobyt na zahradě, vycházky do okolí, návštěva dětského hřiště.

 

Odpočinek

K odpočinku dětí je určena stabilní doba dle denního programu.

 

Stravování

Strava je zajišťována v souladu s hygienickým požadavky poskytovatelem – tj. Alzheimercentrum Zlosyň z.ú. Děti mají k dispozici stoleček, prostírání, tácek a ubrousky. Děti se učí správně držet lžičku a používat příbor. Děti jedí samostatně, v případě potřeby je jim poskytována asistence s porcováním a prováděno dokrmování. Kompletní infromace naleznete v dokumentu Denní program DS Včelička.

 

Pravidla dětské skupiny

Závazná pravidla poskytování péče o dítě v dětské skupině si můžete stáhnout ZDE.

Pravidla stanovují podmínky provozu, přijímání dětí, ceny za poskytované služby, práva dětí a rodičů a povinnosti a práva poskytoatele služby.

 

Plán výchovy a péče

Cílem péče o děti v dětské skupině je komplexní rozvoj dítě a jeho bezproblémové začleňování do skupiny vrstevníků. Základními principem výchovy a péče je individuální a respektující přístup a úzká spolupráce s rodinou dítěte.

Podrobnosti o výchovných přístupech v dětské skupiě Kulíšek se dočtete v dokumetnu "Plán výchovy a péče"

 

Kontakty

Dětská skupina Včelička Alzheimercentrum Zlosyň z.ú.

Zlosyň 160 Vojkovice u Kralup nad Vltavou 277 44
Tel.: 770 121 008
E-mail: vcelicka@alzheimercentrum.cz

 

Provozovatel:

Alzheimercentrum Zlosyň z.ú.

Zlosyň 160 Vojkovice u Kralup nad Vltavou 277 44
Tel.: 774 774 020
E-mail: reditelka.zlosyn@alzheimercentrum.cz